Cercetare

Cercetarea științifică este o componentă de bază a activității Facultăţii de Ştiinţe, din cadrul Universității Vasile Alecsandri din Bacău.

Facultatea de Ştiințe are în componență:

Centrul de Cercetare  Matematică şi Informatică;
Centrul de Cercetare „Resursele Mediului şi Biotehnologii";
Centrul de cercetare in domeniul Ştiințelor educației PERFORMED.

DNA-1

by renjith krishnan  / FreeDigitalPhotos.net

COMPUTER-2

by bplanet FreeDigitalPhotos.net

 

Raport de cercetare al Facultatii de Stiinte pentru anul 2016

Raport de cercetare al Facultatii de Stiinte pentru anul 2015

Plan de cercetare al Facultatii de Stiinte pentru anul 2017

Plan de cercetare al Facultatii de Stiinte pentru anul 2016 

Plan de cercetare al Facultatii de Stiinte pentru anul 2015

Raport privind activitatea de cercetare a Facultății în anul 2014

Rezultatele activității de cercetare științifică se concretizează în:

Studenții noștri sunt bine integrați în activitatea de cercetare la nivelul departamentelor, interdisciplinaritatea având totodată un rol determinant spre în obținerea unor rezultate cu un înalt nivel calitativ.