PROGRAME DE STUDII

Facultatea de Știinte coordonează șase programe de studii universitare de licență și trei programe de studii universitare de master, fiind structurată în două departamente:

·         Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia mediului  - BEPM
·         Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele educaţiei - MISE

Programele de studii universitare de licență, cu durata de 3 ani sunt:

·         Biologie
·         Ecologie și protecția mediului
·         Informatica - învățământ cu frecvență
·         Informatica - frecvență redusă
·         Matematică
·         Pedagogia învățămantului primar și prescolar

Programele de studii de master, cu durata de 2 ani sunt :

·         Informatica aplicată în știinte şi tehnologie
·         Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului
·         Matematică didactică
·         Biologie medicală - Program creditat de Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR)
·         Strategii inovative în educație

Programe de conversie profesională în domeniul BIOLOGIE: 

  • 3 semestre – pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având ca domeniu fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă domeniul Ştiinţe exacte - Fizică, Chimie;
  • 4 semestre – pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă diferit de domeniul Ştiinţe exacte.

Programe de conversie profesională în domeniul MATEMATICA: 

  • pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având ca domeniu fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă Ştiinţe exacte, Fizică, Chimie sau Informatică are ca durata 3 semestre;
  • pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă diferit de domeniul Ştiinţe exacte are durata de 4 semestre.