Conducerea Facultății

Decan

Prof. univ. dr. Mihai Talmaciu

Prodecan

Conf. univ. dr. Ferdinant Pricope

Membrii Consiliului Facultăţii:

Prof. univ. dr. Mihai Talmaciu, decan

Prof. univ. dr. Elena Nechita, prorector

Conf. univ. dr. Ferdinant Pricope, prodecan

Conf. univ. dr. Marcelina Mocanu, director de departament MI

Conf. univ. dr. Camelia Ureche, director de departament BEPM

Conf. univ. dr. Carmen Violeta Popescu, director de departament DPPD

Conf. univ. dr. Liliana Mâțǎ

Lect.univ. dr. Daniela Nicuţǎ

Lect.univ. dr. Roxana Voicu

Novac Mihaela Andreea, student la matematică şi informatică

Ciochină Elena-Georgiana, student la Biologie

 

Membrii de onoare ai Consiliului Facultăţii:

Prof. Cora-Mariana Nechita, inspector şcolar de specialitate informatică

Prof. Adrian Mihai Cosma, inspector şcolar de specialitate matematică

Adrian Pintilie, General Manager Softescu SRL

Nick Vercruyssen, General Manager ISS-Consult SRL

Invitati permanenți:

Ing. Elena Mărmureanu, secretar șef

Ing. Dana Ungureanu, administrator șef

Componenţa Consiliilor Departamentelor MI, BEPM şi DPPD din cadrul Facultăţii de Ştiinţe.
1.     Departamentul de Matematică şi Informatică:

Lect.univ.dr. Roxana Ardeleanu – responsabil cu managementul calităţii

Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela Crișan  – responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţii internaţionale

2.     Departamentul de Biologie, Ecologie şi protecţia mediului:

Lect.univ.dr. Roxana Voicu - responsabil cu managementul calităţii    

Lect.univ.dr. Dumitra Răducanu - responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţii internationale

Lect.univ. dr. Daniela Nicuţǎ - responsabil cu managementul financiar

3.     Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic:

Conf. univ.dr. Carmen Violeta Muraru - responsabil cu managementul calităţii    

Conf. univ. dr. Liliana Mâțǎ - responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţii internationale