Conducerea Facultății

Decan

Prof. univ. dr. Mihai Talmaciu

Prodecani:

Conf. univ. dr. Ferdinant Pricope

Conf. univ. dr. Gloria-Cerasela Crișan

Membrii Consiliului Facultăţii:

Prof. univ. dr. Mihai Talmaciu, decan

Prof. univ. dr. Elena Nechita, prorector

Conf. univ. dr. Ferdinant Pricope, prodecan

Conf. univ. dr. Gloria-Cerasela Crișan, prodecan

Conf. univ. dr. Marcelina Mocanu, director de departament MISE

Conf. univ. dr. Camelia Ureche, director de departament BEPM

Conf. univ. dr. Liliana Mâțǎ

Lect.univ. dr. Daniela Nicuţǎ

Lect.univ. dr. Roxana Voicu

Butnaru Claudiu, student la matematică şi informatică

Burcǎ Roxana, student la ecologie şi protecţia mediului

Niculaua Andreea, student-masterand la informatică aplicată in ştiinţe şi tehnologie

Membrii de onoare ai Consiliului Facultăţii:

Prof. Cora-Mariana Nechita, inspector şcolar de specialitate informatică

Prof. Adrian Mihai Cosma, inspector şcolar de specialitate matematică

Adrian Pintilie, General Manager Softescu SRL

Nick Vercruyssen, General Manager ISS-Consult SRL

Invitati permanenți:

Ing. Elena Mărmureanu, secretar șef

Ing. Dana Ungureanu, administrator șef

Componenţa Consiliilor Departamentelor MISE şi BEPM din cadrul Facultăţii de Ştiinţe.
1.     Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei:

Lect.univ.dr. Roxana Ardeleanu – responsabil cu managementul calităţii

Lect.univ.dr. Carmen Violeta Popescu – responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţii internaţionale

2.     Departamentul de Biologie, Ecologie şi protecţia mediului:

Lect.univ.dr. Roxana Voicu - responsabil cu managementul calităţii    

Lect.univ.dr. Ionuţ Stoica - responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţii internationale

Lect.univ. dr. Daniela Nicuţǎ - responsabil cu managementul financiar