Departamentul de Biologie, Ecologie si Protectia Mediului

Director de departament
Conf. univ. dr. Camelia Ureche

Responsabil cu managementul calității
Lect. univ. dr. Roxana Voicu

Responsabil cu managementul cercetării științifice și relații naționale și internaționale
Lect. univ. dr. Dumitra Răducanu 

Responsabil cu managementul financiar
Lect. univ. dr. Daniela Nicuță

https://www.facebook.com/BEPMBacau/

Colectivul departamentului de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului este format din 11 cadre didactice,  doctori în științe,  1 profesor universitar, 4 conferențiari, 6 lectori.

Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului (BEPM) coordonează 1 program de studii universitare de licențăcu durata de 3 ani și 2 programe de studii de universitare de masterat (cu durata de 2 ani).:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

          Domeniul: BIOLOGIE 

                    Program de studii: BIOLOGIE– învățământ cu frecvență – acreditat

 

STUDII DE UNIVERSITARE DE MASTERAT 

          Domeniul: BIOLOGIE 

                    Program de studii: VALORIFICAREA RESURSELOR BIOLOGICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  – învățământ cu frecvență – acreditat

                    Program de studii: BIOLOGIE MEDICALA  – învățământ cu frecvență – acreditat

 

Programe de  conversie profesională în domeniul BIOLOGIE: 

          3 semestre – pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având ca domeniu fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă domeniul Ştiinţe exacte (Fizică, Chimie); 

          4 semestre – pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă diferit de domeniul Ştiinţe exacte.

Profilul absolventului specializării BIOLOGIE:

Calificare/Titlu de absolvire Biologie/Licențiat în biologie 
Nivel de studiu: Licenţă
Domeniu de studiu: Biologie
Program de studiu: Biologie
Numărul total de credite: 180
Durată de studiu: 3 ani

 

 bio-1

Competenţe profesionale:

  • Operarea cu noțiuni, concepte, legități și principii specifice domeniului.
  • Investigarea bazei moleculare și celulare de organizare și funcționare a materiei vii.
  • Caracterizarea și clasificarea organismelor vii.
  • Explorarea sistemelor biologice.
  • Utilizarea de modele și algoritmi pentru cunoașterea lumii vii.
  • Integrarea inter- / transdisciplinară a cunoștințelor specifice domeniului.
Ocupaţii posibile: 

Biolog; Botanist; Zoolog; Asistent de cercetare în biologie; Ecolog; Expert biolog; Cercetător în biologie; Inspector de specialitate biolog; Inspector de specialitate botanist; Inspector de specialitate zoolog; Microbiolog; Muzeograf; Profesor în învățământul gimnazial; Referent de specialitate biolog etc.bio-2

Absolvenţii programului de studii  pot continua studiile prin masterat în Valorificarea Resurselor Biologice si Protectia Mediului în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău:

          - VALORIFICAREA RESURSELOR BIOLOGICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
          - BIOLOGIE MEDICALĂ