Departamentul de Matematică și Informatică

Departamentul de Matematica si Informatica  - MI coordoneaza două programe de studii de licență cu durata de 3 ani:

  • INFORMATICA - învătământ cu frecvență cât și cu frecventa redusa - acreditate
  • MATEMATICA - învătământ cu frecvență - acreditat 

Departamentul coordonează următoarele prograne de studii universitare de master cu durata de 2 ani:

  • MATEMATICA - MATEMATICA DIDACTICA - acreditat
  • INFORMATICA - INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN ŞTIINŢE ȘI TEHNOLOGIE acreditat

 

Departamentul coordonează și programe de conversie profesionala in domeniul Matematica, începând cu toamna anului 2013, a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar având ca domeniu fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă domeniul Ştiinţe exacte (Fizică, Chimie sau Informatică) cu durata de 3 semestre, respectiv conversie profesionala in domeniul Matematica a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar având domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă diferit de domeniul Ştiinţe exacte cu durata de 4 semestre.

Profilul absolventului de studii universitare de licenta domeniul Matematica:

Durata studiilor/ forma studiilor  : 6 semestre (3 ani)/cursuri cu frecvenţă
Număr de credite ECTS : 180+10
Diploma obţinută la finalizarea studiilor : Licenţiat în Matematică

STIINTE MATEByGrant Cochrane /http://www.freedigitalphotos.net/

Matematica este un limbaj universal şi un instrument indispensabil pentru ştiinţă şi tehnică. În toate domeniile cunoaşterii au pătruns rezultate esenţiale ale matematicii, dar şi metode de raţionament şi calcul oferite de această ştiinţă fundamentală. Studiul matematicii este o excelentă şcoală a gândirii logice şi analogice, dezvoltă capacităţile de analiză şi sinteză, formează deprinderi de abstractizare şi generalizare.
Misiunea programului de studii este formarea de specialişti calificaţi în domeniul matematicii, având şi bune cunoştinţe de informatică.
Competenţele profesionale formate în cadrul programului de studii includ: operarea cu noţiuni şi metode matematice; prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese; elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor; conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene; demonstrarea rezultatelor matematice folosind diferite concepte şi raţionamente matematice
Diploma de licenţiat în Matematică permite absolvenţilor programului de studii o inserţie rapidă pe piaţa muncii, ca profesori de matematică în învăţământul preuniversitar (gimnazial) sau ca matematicieni în diverse domenii economico-sociale (finanţe, asigurări, industrie, cercetare).
MATH2Bypatrisyu / http://www.freedigitalphotos.net/

 

Profilul absolventului de studii universitare de licenta profilul Informatica:

Durata studiilor/ forma studiilor  : 6 semestre (3 ani) / cursuri cu frecvenţă, cursuri cu frecvenţă redusă
Număr de credite ECTS : 180+10
Titlul obţinut la  finalizarea studiilor : Licenţiat în Informatică

STIINTE INFO2

By Stuart Miles/http://www.freedigitalphotos.net/

Competenţele profesionale formate în cadrul programului de studii  Informatică includ: elaborarea de algoritmi performanţi, programarea în diverse medii de programare (C/C++, VISUAL BASIC, VISUAL C++, VISUAL C#.NET, JAVA), inclusiv în limbaje non-procedurale (HASKELL, PROLOG, LISP), administrarea şi gestionarea bazelor de date (SQL, PL/SQL, ORACLE, Access), dezvoltarea de aplicaţii web în HTML, CSS, JAVASCRIPT, XML, PHP/MySQL, ASP.NET, JSP, administrarea reţelelor locale (UNIX, WINDOWS), utilizarea produselor de grafică şi multimedia moderne (Adobe Photoshop, Macromedia Flash, 3D Studio, Corel Draw, AutoCAD), realizarea de design software (aplicaţii client server, aplicaţii multimedia, sisteme informatice, software de telecomunicaţii, software educaţional).
Diploma de licenţiat în Informatică permite absolvenţilor programului de studii  o inserţie rapidă pe piaţa muncii, ca programatori, designeri web, dezvoltatori de apliacţii mobile, administratori de: reţea, baze de date, sisteme informatice, informaticieni, profesori de informatică.

STIINTE INFO1

By Kromkrathog /http://www.freedigitalphotos.net/