Studii universitare de master

Programele universitare de master ale Facultății de Științe
 
Program de studii

Structura anului

universitar

2019-2020

Rezumate

fișe

discipline

Informatică aplicată Structura IA

 Rezumate IA

IAST Structura IAST Rezumate IAST
VRBPM Structura VRBPM

 Rezumate VRBPM       

Biologie medicală Structura BM  Rezumate BM