BLISS: Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society

Proiectul “Bacău şi Lugano – Predarea Informaticii pentru o Societate Sustenabilă” (acronim BLISS) urmăreşte să promoveze parteneriatul între Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România (UB) şi Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia (USI), cu scopul de a se focaliza pe probleme şi tendinţe care privesc toate aspectele relative la Informatică: educaţie, cercetare, finanţare, dezvoltarea carierelor şi politici specifice.
Cu susţinerea oferită de cunoştinţele şi experienţa USI în acest domeniu, UB îşi va îmbunătăţi capacitatea de a pregăti absolvenţi cu abilităţile necesare astăzi pe piaţa muncii şi va creşte vizibilitatea cercetărtorilor români în spaţiul european al cercetării. În plus, colaborarea dintre cele două universităţi va permite cercetătorilor să abordeze probleme legate de dezvoltarea durabilă, egalitate de şanse şi incluziune socială.

Scopul BLISS

Scopul proiectului “Bacău şi Lugano – predarea Informaticii pentru o Societate Sustainabilă” este de a promova parteneriatul dintre Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia, pentru a dezvolta capacitatea de cercetare şi a creşte atractivitatea programelor educaţionale ale partenerului român în domeniul Informaticii. Pe termen lung, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău îşi va aduce contribuţia la rezolvarea unor probleme prioritare ale societăţii, prin pregătirea unor specialişti foarte buni în informatică şi prin furnizarea unor soluţii ICT pentru necesităţile specifice ale judeţului Bacău.
 
Obiectivele BLISS
 
1.    Dezvoltarea procesului educaţional în UVAB, având drept urmare:
  • Abordări inovative, interdisciplinare în predarea informaticii şi experienţe de învăţare bazată pe proiecte.
  • Un curriculum actualizat pentru ciclul de licenţă.
  • Iniţierea unui program comun de master (în limba engleză), în domeniul Informaticii pentru mediu.
2.    Dezvoltarea procesului de cercetare în UVAB, cu următoarele rezultate:
  • Realizarea unor activităţi comune de cercetare ale USI şi UVAB.
  • Iniţierea unor cercetări inovative, multidisciplinare.
  • Pregătirea unei propuneri de cercetare comune, interdisciplinare şi participarea la o competiţie internaţională.
3.    Cunoaşterea reciprocă a aspectelor culturale şi economice din Elveţia şi România şi susţinerea dezvoltării durabile a societăţii prin: 
  • Creşterea gradului de conştientizare a studenţilor de la UVAB şi USI asupra problemelor actuale ale societăţii şi asupra necesităţii unei abordări durabile în dezvoltarea economică.
  • Creşterea gradului de responsabilitate socială a UVAB şi încurajarea relaţiilor dintre mediul academic şi cel de afaceri.
Pentru detalii, accesați site-ul dedicat