Deschiderea anului universitar 2016-2017

Deschiderea anului universitar va avea loc pe data de 3 octombrie 2016

Facultatea de Stiinte, in sala D225, la ora 11

Matematica si Informatica, in sala  D225, la ora 12

PIPP, in sala  D215  ora 12

Biologie si Ecologie si protectia mediului, in sala D224, la ora 12

Admitere Facultatea de Stiinte

ADMITERE 2020

Documente de interes

kisspng office administration administrator free content c renewal cliparts important 5a89d43bb23026.3724545615189822037299

ADMITERE ONLINE

GHID ÎNSCRIERE ONLINE Tel. 0234 571 012

Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie online la sediul facultății.

Având în vedere starea de urgență pe care o parcurgem, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu. Aceste modificări vor fi comunicate prin mijloace electronice.

Anexă la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 - descarcă

În anul 2020, se organizează admitere pentru toate ciclurile de învățământ universitar, în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS.


 Admitere Stiinte 2020 Licenta v2

Afişul admiterii poate fi descărcat de aici (.pdf)

Admitere Stiinte 2020 Master

Afişul admiterii poate fi descărcat de aici (.pdf)

 

Sesiunea de toamna - 2019

REPARTIZAREA STUDENTILOR PE GRUPE

Studii licenta

     Anul I - Biologie

     Anul I - Informatica

     Anul I - Informatica IFR

     Anul I - Matematica

 

Studii master

     Anul I - Biologie Medicala

     Anul I - VRBPM

     Anul I - IAST

 

 REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste dupa confirmari

(publicat 17.09.2019, ora 16:00)

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

  

     Studii LICENTA

          - Biologie

          - Informatica (Invatamant cu frecventa, Invatamant fara frecventa, MediuRural)

        - Matematica

 

 IMPORTANT - CONFIRMARE LOCURI SESIUNE SEPTEMBRIE 2019

 

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste definitive 

(publicat 13.09.2019, ora 16:00)

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

  

     Studii LICENTA

          - Biologie

          - Informatica (Invatamant cu frecventa, Invatamant fara frecventa, MediuRural)

        - Matematica

 

 

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste provizorii 

(publicat 12.09.2019, ora 16:55)

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

  

     Studii LICENTA

          - Biologie

          - Informatica (Invatamant cu frecventa, Invatamant fara frecventa, MediuRural)

         - Matematica

 

 

MASTER
TEST ADMITERE MASTER BIOLOGIE SI VRBPM - 12.09.2019, ora 09:00, Corp A, etaj II

TEST ADMITERE MASTER I.A.S.T. - 12.09.2019, ora 14:00, Corp D, Sala D 225

 
Declarația rectorului privind cifrele de școlarizare pentru studii universitare de licență, pentru anul universitar 2019-2020, sesiunea a doua

 

Sesiunea de vara - 2019

 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2019 - LISTE DUPA CONFIRMARI

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

     Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

IMPORTANT - In ziua de 03.Aug.2019 confirmarea locului se face intre 08:00 - 12:00
REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

     Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

 

ANUNT privind confirmarea locului

     In perioada de confirmare a locului (01 - 03 si 05 - 07 August 2019) studentii admisi isi vor completa dosarul cu urmatoarele:

          - actele de studii in original

          - 50 lei - taxa inmatriculare

     PENTRU STUDENTII LA A DOUA FACULTATE

          - adeverinta cu regimul financiar si situatia daca a luat sau nu bursa la prima facultate

          - situatia scolara / foaia matricola / supliment in copie legalizata sau "CONFORM CU ORIGINALUL", in vederea echivalarii studiilor

     PREZENTA GIRANTULUI este OBLIGATORIE pentru semnarea contractului de studii, exceptie fac studentii de la INFORMATICA IFR

 

REZULTATE ADMITERE - LISTE PROVIZORII

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

     Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

 

 

IMPORTANT - In perioada inscrierilor, Sambata programul este intre orele 08:00 - 12:00
Anexa la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020
Declaratia rectorului privind cifrele de scolarizare pentru studii universitare de licenta  - 2019/2020
 
 ADMITERE 2019 - REGULAMENT

 

Studii de licenta - 3 ani Afis licenta 2019 web

CONDIȚII DE ADMITERE

Admiterea se face pe bază de concurs.
Proba eliminatorie: completarea eseului motivațional, apreciat cu Admis / Respins.
Media generală de admitere (calculată cu 2 zecimale) se obține din:
     • Media examenului de bacalaureat – 100%;

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

Notele obținute la examenul de bacalaureat, astfel:
     1. Nota obținută la prima probă scrisă.
     2. Nota obținută la a doua probă scrisă (nu se referă la limba și literatura maternă).
     3. Nota obținută la a treia probă scrisă.

CUANTUMUL TAXELOR

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 130 lei.
Taxa de înmatriculare – 50 lei.
Taxa de studii pentru anul I (studenți cu taxă):
     • Biologie – 2600 lei.
     • Informatica – 2600 lei
     • Informatica IFR – 2600 lei
     • Matematica – 2600 lei
     • Fizica informatica – 7000 lei
Taxa de studii se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).

 

 

Studii de master - 2 aniAfis master 2019 web

Program master 2019 small

CONDIȚII DE ADMITERE


Admiterea se face pe bază de concurs (test de cunoștințe de specialitate).
Media generală de admitere (calculată cu 2 zecimale) se obține din:
     • Media examenului de licență – 40%;
     • Nota la testul de cunoștințe de specialitate – 60%.
Notă: Participarea la testul de cunoștințe de specialitate este OBLIGATORIE.


CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

1. Nota obținută la testul de cunoștințe de specialitate.
2. Media anilor de studii de licență.

CUANTUMUL TAXELOR

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 130 lei.
Taxa de înmatriculare – 50 lei.
Taxa de studii pentru anul I (studenți cu taxă):
     • Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului – 2600 lei.
     • Biologie medicală – 4000 lei.
     • Matematica didactica – 5000 lei
     • Informativa aplicata în stiinte și tehnologie – 2600 lei
Taxa de studii se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).

TEMATICA (detalii)
 
 
 
Admitere 2018:
Rezultate admitere master dupa confirmari
Rezultate admitere master dupa contestatii
Rezultate admitere sesiunea de toamna dupa confirmari
Rezultate admitere sesiunea de toamna
Rezultate admitere locuri speciale pentru mediul rural
Rezultate admitere rural dupa confirmari
Confirmarea locului la admitere la licență este doar pe 21 septembrie 2018,

iar la master pe 25 și 26 septembrie 2018.

Afis licenta toamna

 

Afis master nou2018
Rezultate admitere dupa confirmari
REZULTATE ADMITERE
Afis licenta nou2018

 

Afis master nou2018
Regulament admitere 2018

Anexa la regulamentul de admitere 2018

  

Admitere 2017: 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

Liste finale admitere licenta 2017, sesiunea septembrie dupa confirmari

Liste finale admitere master 2017, sesiunea septembrie dupa confirmari

Rezultate admitere licență septembrie 2017

Rezultate admitere master septembrie 2017

 

ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE 2017

ADMITEREA la masterul:

 • Informatică aplicată  se va  susține în data de 20.09.2017 ora 14 în sala D225;
 • Matematică didactică se va susține în data de   20.09.2017 ora 14 în sala D225;
 • Valorificarea Resurselor Biologice Şi Protecţia Mediului se va susține în data de   20.09.2017 ora 12 în sala AII16;
 • Biologie medicală se va susține în data de   20.09.2017 ora 9,00  în sala AII16;
 • Strategii inovative in educație se va susține în data de  20.09.2017 ora 14  în sala D224.

 

Liste finale admitere master 2017, sesiunea iulie dupa confirmari

Liste finale admitere licenta 2017, sesiunea iulie dupa confirmari

Anunt important - Confirmare locuri, în atenția candidaților care au participat la concursul de admitere sesiunea iulie 2017

Rezultate admitere licenta iulie 2017

Rezultate admitere master 2017

Rezultate admitere licenta PIPP Iulie 2017

Programare proba de aptitudini vocationale PIPP (Pedagogia invatamantului primar si prescolar) 26, 27 iulie 2017

Anunt important admitere PIPP 2017

Calendar test admitere master 2017

 

Afis licenta nou 2

Perioada de inscrieri pentru programele de studii de licență ale Facultății de Științe, cu excepția PIPP (Pedagogia învățământului primar și preșcolar) a fost prelungită cu o zi, până pe data de 28.07.2017 inclusiv.

 

afis master2017

Program înscrieri:

 • Luni - Vineri: 9:00 - 15:00
 • Sâmbătă: 9:00 - 12:00

 

Regulament Admitere Facultatea de Stiinte 2017

Anexe Regulament Facultatea de Stiinte 2017

METODOLOGIA  privind școlarizarea/admiterea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017
Conform metodologiei de admitere a etnicilor români, toți candidații etnici români, pe locuri cu buget (cu bursă sau fără bursă) sau cu taxă, trebuie să depună la dosarul de concurs o declarație notarială că nu dețin buletin de identitate românesc.

Anunt important proba de aptitudini admitere PIPP - Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Tematică și bibliografie test admitere master - Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului

Tematică și bibliografie test admitere master - Biologie Medicală

Tematică și bibilografie test admitere master IAST - Informatica aplicată în științe și tehnologie

Tematică și bibliografie master Matematică Didactică

Tematică și bibliografie test admitere master SIE - Strategii inovative în educație

Admitere master

ADMITERE MASTER 2020

Documente de interes

kisspng office administration administrator free content c renewal cliparts important 5a89d43bb23026.3724545615189822037299

ADMITERE ONLINE

Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie online la sediul facultății.

Având în vedere starea de urgență pe care o parcurgem, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu. Aceste modificări vor fi comunicate prin mijloace electronice.

Anexă la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 - descarcă

În anul 2020, se organizează admitere pentru toate ciclurile de învățământ universitar, în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS.

 

Admitere Stiinte 2020 Master

Afişul admiterii poate fi descărcat de aici (.pdf)

 

Sesiunea de toamna - 2019

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste dupa confirmari 

(publicat 17.09.2019, ora 16:00)

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

  

 

IMPORTANT - CONFIRMARE LOCURI SESIUNE SEPTEMBRIE 2019

 

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste definitive 
(publicat 13.09.2019, ora 16:00)

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste provizorii 
(publicat 12.09.2019, ora 16:55)

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

TEST ADMITERE MASTER BIOLOGIE SI VRBPM - 12.09.2019, ora 09:00, Corp A, etaj II

TEST ADMITERE MASTER IAST - 12.09.2019, ora 14:00, Corp D, Sala D 225

 

 

Sesiunea de vara - 2019

REZULTATE ADMITERE - LISTE DUPA CONFIRMARI

     Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

 
IMPORTANT - In ziua de 03.Aug.2019 confirmarea locului se face intre 08:00 - 12:00
REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

ANUNT privind confirmarea locului

     In perioada de confirmare a locului (01 - 03 si 05 - 07 August 2019) studentii admisi isi vor completa dosarul cu urmatoarele:

          - actele de studii in original

          - 50 lei - taxa inmatriculare

     PENTRU STUDENTII LA A DOUA FACULTATE

          - adeverinta cu regimul financiar si situatia daca a luat sau nu bursa la prima facultate

          - situatia scolara / foaia matricola / supliment in copie legalizata sau "CONFORM CU ORIGINALUL", in vederea echivalarii studiilor

     PREZENTA GIRANTULUI este OBLIGATORIE pentru semnarea contractului de studii, exceptie fac studentii de la INFORMATICA IFR

 

REZULTATE ADMITERE - IULIE 2019 - liste provizorii

      Studii MASTER

          - Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie

          - Biologie Medicala

          - Valorificare Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

 

IMPORTANT - In perioada inscrierilor, Sambata programul este intre orele 08:00 - 12:00

Tematici admitere la master

          Biologie

               Biologie Medicala

               Valorificarea resurselor biologice si protectia mediului

          Matematica - Informatica

               Matematica didactica

               Informatica aplicata in stiinte si tehnologie

Afis master 2019 web

Program master 2019 small

CONDIȚII DE ADMITERE


Admiterea se face pe bază de concurs (test de cunoștințe de specialitate).
Media generală de admitere (calculată cu 2 zecimale) se obține din:
     • Media examenului de licență – 40%;
     • Nota la testul de cunoștințe de specialitate – 60%.
Notă: Participarea la testul de cunoștințe de specialitate este OBLIGATORIE.


CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

1. Nota obținută la testul de cunoștințe de specialitate.
2. Media anilor de studii de licență.

CUANTUMUL TAXELOR

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 130 lei.
Taxa de înmatriculare – 50 lei.
Taxa de studii pentru anul I (studenți cu taxă):
     • Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului – 2600 lei.
     • Biologie medicală – 4000 lei.
     • Matematica didactica – 5000 lei
     • Informativa aplicata în stiinte și tehnologie – 2600 lei
Taxa de studii se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).

 

 

 

 

 

Admitere 2018:

Examenele de admitere la master au loc dupa cum urmeaza:

-VRBPM-ora 8,00

-BM-ora 11,00

-IA-ora 14,00

Tematica test admitere master Biologie Medicala  Tematica test admitere master VRBPM

Tematica test admitere master Informatica Aplicata  Tematica test admitere master Matematica Didactica

Calendarul desfasurarii testelor de admitere master

 Departamentul BIOLOGIE:

ADMITERE 2018

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

Domeniul

Program de studii

BIOLOGIE

Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului

Biologie medicală

 

 

CALENDARUL ADMITERII

           

Sesiunea IULIE 2018

Înscriere

09-26 iulie

Test de cunoștințe de specialitate

     27 iulie

Afișarea rezultatelor

     27 iulie (după test)

Contestații

30; 31 iulie (până la ora 12)

și afișarea rezultatelor după contestații

Confirmarea locului

01-07 august

(interval orar 08-16, excepție 07 august – 08-14)

Afișarea rezultatelor după confirmare

     07 august (după ora 14)

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018

Înscriere

03-19 septembrie

Test de cunoștințe de specialitate

     20 septembrie

Afișarea rezultatelor

     20 septembrie (după test)

Contestații

21 și 24 septembrie (până la ora 12)

și afișarea rezultatelor după contestații

Confirmarea locului

25-26 septembrie

(interval orar 08-16, excepție 26 septembrie – 08-14)

Afișarea rezultatelor după confirmare

     26 septembrie (după ora 14)

 

CONDIŢII DE ADMITERE

Admiterea se face pe bază de concurs (test de cunoștințe de specialitate).

Media generală de admitere (calculată cu 2 zecimale) se obține din:

 • Media examenului de licență – 40%;
 • Nota la testul de cunoștințe de specialitate – 60%.

Notă: Participarea la testul de cunoștințe de specialitate este OBLIGATORIE.

 

 CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

 1. Nota obținută la testul de cunoștințe de specialitate.
 2. Media anilor de studii.

CUANTUMUL TAXELOR

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 130 lei.

Taxa de înmatriculare – 50 lei.

Taxa de studii pentru anul I (studenți cu taxă):

 • Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului – 2600 lei.
 • Biologie medicală – 4000 lei.

Taxa de studii se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).

 

 

Admitere 2017:

Admitere la programele de master ale Facultatii de Științe

(1)  La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

a)     diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2016 şi 2017 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;

b)    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

c)    cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;

d)    certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);

e)     adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”

f)      cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile subvenţionate) vor depune o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de master, în România, finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2017;

g)    4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală;

h)    chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;

i)       un dosar plic.

(2) Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea  cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.

(3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

(4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 

CONDIȚII DE ADMITERE

Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de specialitate). 

Media generală de admitere (calculată cu douǎ zecimale) se obtine astfel: 

Media examenului de licenţă - 40 %; 
Nota la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %. 

Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie.

Calendar test admitere master 2017

Tematică și bibliografie test admitere master - Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului

Tematică și bibliografie test admitere master - Biologie Medicală

Tematică și bibliografie test admitere master - Biologie Medicală

Tematică și bibilografie test admitere master IAST - Informatica aplicată în științe și tehnologie

Tematică și bibliografie master Matematică Didactică

Tematică și bibliografie test admitere master SIE - Strategii inovative în educație

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

1.      Nota obţinută la test;
2.      Media din timpul anilor de studii.

TAXA DE ÎNSCRIERE: 130 lei
TAXA DE STUDII PENTRU ANUL I : 2500 lei – în 4 rate
La programul de studii BIOLOGIE MEDICALĂ taxa de studii este de 3300 lei / an.

Pentru mai multe informații consultați Regulamentul de admitere 2017 al Facultatii de Stiinte, precum si Anexele Regulamentului