Proiecte de cercetare câștigate prin competiție

 

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0390 Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău – eCULTFOOD

Coordonator: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, director conf. univ. dr. Petronela SAVIN

Parteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Asociaţia Culturală „Artă–Tradiţii–Patrimoniu fără Frontiere” din Bacău

Perioada de derulare: 1.10.2016–30.10.2018

Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învaţamântului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

PNCDI III, direcţia P2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI, linia 1 – Transfer de cunoaştere la agentul economic

Buget: ~ 450.000 lei

FILOSOFIA PROIECTULUI

Filosofia acestui proiect a pornit de la premisa că, în ceea ce privește alimentația, mai mult decât în orice alt domeniu, fiecare comunitate deţine o moștenire acumulată în timp, ca rezultat al interacțiunii cu mediul și condițiile de viață. Proiectul ECultFood îşi propune să facă vizibilă această moştenire reflectată de cunoştinţele privitoare la alimentaţie, prin prezervarea cartografică şi informatizată a unui corpus reprezentativ de rețete culinare, sub forma unor documente audiovizuale, produse în cercetări de teren efectuate cu subiecţi de generaţii diferite din judeţul Bacău.

REZULTATE

Rezultatul principal al acestui demers este platforma ECultFood, sub forma unei baze de date complexe, care cuprinde rezultatele cercetării de teren, arhivă şi bibliotecă privind practicile şi tradiţiile alimentare din regiune.

LOCALITĂȚI ANCHETATE

34 de localităţi din judeţul Bacău, 90 de informatori

 

PN-III-P2-2.1-PED-2019-5092: Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer spre societate (FOODie)

Coordonator: Universitatea de Vest din Timișoara, director Prof. univ. dr. Otilia HEDEȘAN

Parteneri: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (P1); Academia Română – Filiala Cluj-Napoca (P2); Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Perioada de derulare: 01.11.2020 – 31.10.2022

Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învaţamântului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

PNCDI III, direcţia P2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI, linia 1 – Transfer de cunoaştere la agentul economic

Buget: ~ 4.590.479 lei

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PROIECTULUI

Proiectul își propune să creeze o bază de date în domeniul patrimoniului alimentar românesc, prin conectarea a două colecții digitale create anterior (www.hera.uvt.ro și www.ecultfood.ro) și prin îmbogățirea conținutului acestora, precum și prin adăugarea de conținut nou, rezultat din cercetările de teren.

REZULTATE

Rezultatul principal al cercetării este reprezentat de 18 campanii de cercetare de teren derulate, care vor sta la baza îmbogățirii conținutului platformelor www.hera.uvt.ro și www.ecultfood.ro, urmȃnd ca acestea sǎ fie interconectate.

LOCALITĂȚI ANCHETATE

Cercetătorii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău au coordonat și derulat două campanii de cercetare de teren în Moldova, în localități din județele Bacău, Covasna, Galați, Harghita, Iași, Neamț, Vaslui, Vrancea și Suceava. Au fost derulate și două campanii de cercetare de teren în Muntenia, în localități din județele Brăila și Buzău.

 

Proiectul ROSE „ACCES LA CARIERӐ. TRASEU REMEDIAL PENTRU STUDENŢII DIN DOMENIUL SOCIOUMAN” (ARES)

Director de grant: Conf.univ.dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PROIECTULUI
Proiectul are ca obiectiv sprijinirea studenţilor înmatriculaţi la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în special a celor din anul I, care sunt expuşi riscului de abandon al studiilor şi care aparţin unor grupuri socioeconomice defavorizate. Prin acest grant, se urmăresc motivarea și accesul studenților defavorizați la o educație de calitate, creșterea promovabilității după primul an de învățământ și menținerea studenților în sistem până la finalizarea studiilor, implementarea de programe remediale și de tutorat, în cadrul cărora accentul să se pună asupra predării centrate pe student și pe dezvoltarea competențelor socioemoționale.

Perioada de derulare: 25.11.2019 - 24.11.2021

Finanțator: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ

Buget: ~ 182405 lei