Studii universitare de master

Programele universitare de master ale Facultății de Științe
 
Program de studii

Structura anului

universitar

2018-2019

Rezumate

fișe

discipline

Informatică aplicată Structura IA

 Rezumate IA   

Valorificarea resurselor biologice si protectia mediului Structura VRBPM

 Rezumate VRBPM       

Biologie medicală Structura BM  Rezumate BM