Plan operational 2018

Raport de activitate pe anul 2017 FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

Regulament functionare Facultatea de Stiinte     Regulament practica

Plan operational 2017

Raport activitate 2016

Plan strategic (extras din el Plan managerial) pentru perioada 2016-2020

Regulament ERASMUS Stiinte

Anexa la regulamentul de admitere pentru anul univ.2018-2019

 Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare

Raportul de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti 2017

Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2015

Regulament Regulament de acordare a gradaţiilor de merit la Facultatea de Ştiinţe 2015

Plan cercetare Facultatea de Stiinte pentru anul 2015

Regulament finalizare studii, Facultatea de Științe 2015

Plan operațional Facultatea de Științe 2015

Regulament admitere 2015  Facultatea de Științe

Raport activitate 2014 al Facultatii de Stiinte

Raport activitate Facultatea de Științe, pentru anul 2014

Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare

Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2014

Raport cercetare Facultatea de Stiinte 2014

 Obiective Sistem Integrat de Management 2014

Planul operational pentru anul 2014 al Facultatii de Stiinte

Raport de evaluare interna pentru anul universitar 2013-2014

Raport privind analiza din domeniul SIM al Facultatii de Stiinte pentru anul 2013

Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2013

Planul operational pentru anul 2013 al Facultatii de Stiinte

Regulament de ocupare a posturilor didactice si de cercetare la Facultatea de Stiinte

Plan strategic pentru perioada 2012 - 2015, al Facultatii de Stiinte

Raport de activitate pentru anul 2013 al Facultatii de Stiinte

Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2013 a Facultatii de Stiinte

Raport de activitate pe anul 2012 al Facultatii de Stiinte

Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2012

Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2011