1. Obiective Sistem Integrat de Management 2014

2. Planul operational pentru anul 2014 al Facultatii de Stiinte

3. Planul operational pentru anul 2013 al Facultatii de Stiinte

4. Plan strategic pentru perioada 2012 - 2015, al Facultatii de Stiinte

5. Raport de activitate pentru anul 2013 al Facultatii de Stiinte

6. Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2013 a Facultatii de Stiinte

7. Raport de activitate pe anul 2012 al Facultatii de Stiinte

8. Raport de evaluare interna pentru anul universitar 2013-2014

9. Raport privind analiza din domeniul SIM al Facultatii de Stiinte pentru anul 2013

10. Raport activitate 2014 al Facultatii de Stiinte

11. Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Facultatea de
Stiinte

12.  Regulament admitere 2015  Facultatea de Științe

13.  Raport activitate Facultatea de Științe, pentru anul 2014

14.  Plan operațional Facultatea de Științe 2015

15.  Regulament finalizare studii, Facultatea de Științe 2015

16.  Plan cercetare Facultatea de Stiinte pentru anul 2015

17.  Raport cercetare Facultatea de Stiinte 2014

18.  Regulament Regulament de acordare a gradaţiilor de merit la Facultatea de Ştiinţe 2015

19. Regulament de ocupare a posturilor didactice si de cercetare la Facultatea de Stiinte

20. Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2011

21. Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2012

22. Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2013

24. Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2014

25. Raport privind activitatea de cercetare pentru anul 2015

26. Raportul de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti 2017