Decan: 

 • Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard TURCU
 

Prodecani:

 • Lector univ. dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU
 • Conf. univ. dr. Laura ŢIMIRAŞ
 

Membrii Consiliului Facultăţii:

 • Prof. univ. dr. Mihai DEJU
 • Prof. univ. dr. Eugenia HARJA
 • Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard TURCU
 • Conf. univ. dr. Bogdan Vasile NICHIFOR
 • Conf. univ. dr. Aristiţa ROTILĂ
 • Conf. univ. dr. Laura ŢIMIRAŞ
 • Lector univ. dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU
 • Lector univ.dr. Daniela-Cristina SOLOMON
 • Maria-Magdalena GAVRILOAIA - Masterand Marketing şi comunicare în afaceri
 • Loredana JIPA - Student Marketing
 • Bianca-Maria MUTU - Student Contabilitate şi informatică de gestiune