Decan: 

 • Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard TURCU
 

Prodecani:

 • Prodecan responsabil cu managementul calităţii: Lector univ. dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU
 • Prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale: Conf. univ.dr. Laura ŢIMIRAŞ
 

Membrii Consiliului Facultăţii:

 • Prof. univ. dr. Mihai DEJU
 • Prof. univ. dr. Eugenia HARJA
 • Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard TURCU
 • Conf. univ. dr. Bogdan Vasile NICHIFOR
 • Conf. univ. dr. Aristiţa ROTILĂ
 • Conf. univ.dr. Laura ŢIMIRAŞ
 • Lector univ. dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU
 • Lector univ. dr. Daniela Cristina SOLOMON
 • Ştefănuţ Iulian BUHUŞ - Student Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Maria-Magdalena GAVRILOAIA - Student Marketing
 • Bernadeta BUDĂU - Student Marketing şi comunicare în afaceri