Mulțumim colaboratorilor noștri!

Sigla ISJ Bc   Sigla ISJ Nt

REZULTATELE ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - DUPĂ CONFIRMĂRI

  • programul de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR - REZULTATE
  • programul de studii CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE (IF si IFR) - REZULTATE
  • programul de studii MARKETING (IF si ID) - REZULTATE

       

REZULTATELE ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - DUPĂ CONFIRMĂRI

  • programul de studii CONTABILITATE, AUDIT ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - REZULTATE
  • programul de studii MANAGEMENTUL ŞI ADMINSTRAREA AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII - REZULTATE
  • programul de studii MARKETING ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI - REZULTATE

          

ANUNT IMPORTANT PENTRU CANDIDATII DECLARATI ADMISI

OFERTA EDUCAŢIONALĂ - IULIE 2019

Studii universitare de LICENŢĂ

PROGRAMUL DE STUDII    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT /STADIUL ACREDITĂRII*)  CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE  DIN CARE, LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET
Pentru cetăţenii români Pentru românii de pretutindeni
Total Din care,  Total Din care cu bursă
Pentru etnicii romi Pentru absolvenţii din mediul rural
Administrarea afacerilor IF / A 100 21 - 1 6 4
Contabilitate şi informatică de gestiune  IF / A 200 21 1 1 5 3
IFR / A 100 - - - - -
Marketing   IF / A 100 21 1 1 5 3
ID / A 60 0 - - - -

*) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, ID - Învăţământ la Distanţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere".

Ocupaţii posibile după absolvire PDF

 

Studii universitare de MASTER

(pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă INDIFERENT DE SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ)
PROGRAMUL DE STUDII    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/
STADIUL ACREDITĂRII**) 
CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE  DIN CARE, LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET
Pentru cetăţenii români Pentru românii de pretutindeni
Total Din care, pentru etnicii romi Total Din care cu bursă
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune*) IF / A 50 12 1 2 1
Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii IF / A 50 11 - 2 1
Marketing şi comunicare în afaceri IF / A 50 11 - 1 1
*) Protocol cu CECCAR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru expert contabil; Protocol cu CAFR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru auditor financiar.
**) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere".