OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2017

Studii universitare de LICENŢĂ

PROGRAMUL DE STUDII  
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT /
STADIUL ACREDITĂRII1)  
CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET    LOCURI CU TAXĂ
Locuri pentru cetăţenii români2)  Locuri pentru românii de pretutindeni 
Total Din care, pentru etnicii rromi Total Din care, cu bursă
Administrarea afacerilor IF / A 100 15 6 2 79 
Contabilitate şi informatică de gestiune  IF / A 200 18  1 4 2 178
IFR / A 100 - - - - 100
Marketing  IF / A 100 18  - 4 2 78
ID / A 60 - - - - 60
1) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, ID - Învăţământ la Distanţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere"
2) inclusiv pentru cetăţenii aparţinând statelor UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene
 
 

Studii universitare de MASTERAT

(pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă INDIFERENT DE SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ)
PROGRAMUL DE STUDII
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/
STADIUL ACREDITĂRII1)  
CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET LOCURI CU TAXĂ
Locuri pentru cetăţenii români2)  Locuri pentru tinerii din Republica Moldova
Total Din care, pentru etnicii rromi Total
Din care, cu
bursă
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune* IF / A  50 15  - 2 - 33
Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii IF / A  50 47
Marketing şi comunicare în afaceri IF / A  50 15  1  - 34
*Protocol cu CECCAR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru expert contabil; Protocol cu CAFR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru auditor financiar.
1) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere"
2) inclusiv pentru cetăţenii aparţinând statelor UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene
 
IMPORTANT: Testul de cunoştinţe de specialitate se va susţine pe data de 24 iulie 2017, în corpul C al Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău, amfiteatrul C01, după cum urmează:
                - programul de studii Contabilitate, audit şi informatică de gestiune - ORA 11.00
                - programul de studii Managementul şi adminstrarea afacerilor mici şi mijlocii - ORA 13.00
                - programul de studii Marketing şi comunicare în afaceri - ORA 09.00 

 

REZULTATE EXAMEN ADMITERE 2016

   - SESIUNEA SEPTEMBRIE(2) 2016

 

   - SESIUNEA SEPTEMBRIE(1) 2016

 

   - SESIUNEA IULIE 2016

 

Facebook  fb icon 325x325