Mulțumim colaboratorilor noștri!

Sigla ISJ Bc   Sigla ISJ Nt

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2019

Studii universitare de LICENŢĂ

PROGRAMUL DE STUDII    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT /STADIUL ACREDITĂRII*)  CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE 
Administrarea afacerilor IF / A 100
Contabilitate şi informatică de gestiune  IF / A 200
IFR / A 100
Marketing   IF / A 100
ID / A 60

*) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, ID - Învăţământ la Distanţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere".

Ocupaţii posibile după absolvire PDF

 

Studii universitare de MASTER

(pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă INDIFERENT DE SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ)
PROGRAMUL DE STUDII    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/
STADIUL ACREDITĂRII**) 
CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE 
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune*) IF / A 50
Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii IF / A 50
Marketing şi comunicare în afaceri IF / A 50
*) Protocol cu CECCAR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru expert contabil; Protocol cu CAFR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru auditor financiar.
**) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere".