OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Studii universitare de LICENŢĂ

PROGRAMUL DE STUDII 
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT /
STADIUL ACREDITĂRII*) 
CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE
Administrarea afacerilor IF / A 100
Contabilitate şi informatică de gestiune
IF / A 200
IFR / A 100
Marketing
IF / A 100
ID / A 60
*) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, ID - Învăţământ la Distanţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere".
 
 

Studii universitare de MASTERAT

(pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă INDIFERENT DE SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ)
PROGRAMUL DE STUDII 
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT /
STADIUL ACREDITĂRII**) 
CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune*) IF / A 50
Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii IF / A 50
Marketing şi comunicare în afacer IF / A 50
*) Protocol cu CECCAR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru expert contabil; Protocol cu CAFR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru auditor financiar.
**) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere".
 

 

Facebook  fb icon 325x325