OFERTA EDUCAŢIONALĂ SEPTEMBRIE 2017

Studii universitare de LICENŢĂ

PROGRAMUL DE STUDII  
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT /
STADIUL ACREDITĂRII1)  
CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET    LOCURI CU TAXĂ
Locuri pentru cetăţenii români2)  Locuri pentru românii de pretutindeni 
Total Din care, pentru etnicii rromi Total Din care, cu bursă
Administrarea afacerilor IF / A 100 - 2 - 52
Contabilitate şi informatică de gestiune  IF / A 200 -
- - - 140
IFR / A 100 - - - - 73
Marketing  IF / A 100 - - 2 1 62
ID / A 60 - - - - 38
1) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, ID - Învăţământ la Distanţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere"
2) inclusiv pentru cetăţenii aparţinând statelor UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene
 
 

Studii universitare de MASTERAT

(pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă INDIFERENT DE SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ)
PROGRAMUL DE STUDII
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/
STADIUL ACREDITĂRII1)  
CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET LOCURI CU TAXĂ
Locuri pentru cetăţenii români2)  Locuri pentru tinerii din Republica Moldova
Total Din care, pentru etnicii rromi Total
Din care, cu
bursă
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune* IF / A  50 -
- 1 - 18
Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii IF / A  50 -
-
- 29
Marketing şi comunicare în afaceri IF / A  50 - - -
 - 29
*Protocol cu CECCAR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru expert contabil; Protocol cu CAFR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru auditor financiar.
1) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere"
2) inclusiv pentru cetăţenii aparţinând statelor UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene
 
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE, LA PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT
Testul de cunoştinţe de specialitate pentru toate programele de studii de masterat se va susţine pe data de 22 septembrie 2017, la ora 16.00, în amfiteatrul C01 din Corpul C al Universităţii.
Eventualele contestațiile se depun luni, 25 septembrie 2017, in intervalul orar 8,00 - 13,00 la secretariatul Facultății de Științe Economice.

 

REZULTATE EXAMEN ADMITERE 2017

     - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

  • Studii universitare de LICENŢĂ
                - Administrarea afacerilor - I.F.
                - Marketing - I.F.
                - Marketing - I.D.
 
  • Studii universitare de MASTERAT
                - Marketing si comunicare in afaceri
 
Facebook  fb icon 325x325