Mulțumim colaboratorilor noștri!

Sigla ISJ Bc   Sigla ISJ Nt

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

Studii universitare de LICENŢĂ

PROGRAMUL DE STUDII 
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT /STADIUL ACREDITĂRII*)
CAPACITATE ȘCOLARIZARE
(LOCURI BUGETATE ȘI CU TAXĂ)
Administrarea afacerilor
IF / A
100
Contabilitate şi informatică de gestiune
IF / A
200
IFR / A
100
Marketing  
IF / A
100
ID / A
60

*) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, ID - Învăţământ la Distanţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere".

Ocupaţii posibile după absolvire PDF

 

Studii universitare de MASTER 

(pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă INDIFERENT DE SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ)
PROGRAMUL DE STUDII    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/
STADIUL ACREDITĂRII**) 
CAPACITATE ȘCOLARIZARE
(LOCURI BUGETATE ȘI CU TAXĂ)
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune*) IF / A 50
Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii IF / A 50
Marketing şi comunicare în afaceri IF / A 50
*) Protocol cu CECCAR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru expert contabil.
**) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere".