Mulțumim colaboratorilor noștri!

Sigla ISJ Bc   Sigla ISJ Nt

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2018

Studii universitare de LICENŢĂ

PROGRAMUL DE STUDII 
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT /STADIUL ACREDITĂRII*) 
CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE DIN CARE, LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET 
Pentru cetăţenii români Pentru românii de pretutindeni
Total Din care,
Total
Din care, cu bursă
Pentru etnicii romi  Pentru absolvenţii din mediul rural
Administrarea afacerilor IF / A 100 18 - 1 5 3
Contabilitate şi 1informatică de gestiune IF / A 200 19 1 1 3 2
IFR / A 100 - - - - -
Marketing IF / A 100 19 - 1 3 2
ID / A 60 - - - - -

*) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, ID - Învăţământ la Distanţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere".

PROGRAM ÎNSCRIERI STUDII DE LICENŢĂ, SESIUNEA DE VARA: 9-23 IULIE 2018
      - Luni - Vineri, orele 09.00 - 15.00;
      - Sâmbătă: orele 09.00 - 12.00.

 

Studii universitare de MASTER

(pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă INDIFERENT DE SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ)
PROGRAMUL DE STUDII 
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/
STADIUL ACREDITĂRII**) 
CIFRA TOTALĂ DE ŞCOLARIZARE DIN CARE, LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET
Pentru cetăţenii români Pentru românii de pretutindeni
Total Din care, pentru etnicii romi Total Din care, cu bursă
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune*) IF / A 50 12 - 2 -
Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii IF / A 50 11 - 1 1
Marketing şi comunicare în afacer IF / A 50 11 1 1 -
*) Protocol cu CECCAR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru expert contabil; Protocol cu CAFR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru auditor financiar.
**) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere".
 
PROGRAM ÎNSCRIERI STUDII DE MASTER, SESIUNEA DE VARĂ: 9-21 IULIE 2018
      - Luni - Vineri, orele 09.00 - 15.00;
      - Sâmbătă: orele 09.00 - 12.00.
 
DATA SI ORA SUSTINERE TEST CUNOŞTINŢE DE SPECIALITATE PENTRU ADMITERE STUDII DE MASTER
  • programul de studii Contabilitate, audit şi informatică de gestiune - 23 iulie 2018, ORA 15.00
  • programul de studii Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii - 23 iulie 2018, ORA 16.30
  • programul de studii Marketing şi comunicare în afaceri - 23 iulie 2018, ORA 18.00
  • LISTA CANDIDATILOR CARE SE POT PREZENTA LA TESTUL DE ADMITERE LA STUDII DE MASTER
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune

         Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii

         Marketing şi comunicare în afaceri

 
Facebook  fb icon 325x325