CERCETARE

Activitatea de cercetare a membrilor Facultăţii de Ştiinţe Economice se concretizează în: granturi şi contracte de cercetare, articole publicate în reviste, anale ale universităţilor sau volume ale manifestărilor ştiinţifice, participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale sau naţionale, cărţi şi cursuri universitare etc.
 
Centre de cercetare
 
Publicaţii Ştiinţifice
 
Manifestări Ştiinţifice:

          Program conferinţă CERR 2018 PDF

               Manifestări anterioare:               
               - Program conferinţă CERR 2017 PDF
               - Program conferinţă CERR 2016  PDF
               - Program conferinţă CERR 2014  PDF
               - Program conferinţă CERR 2013  PDF
               - Program conferinţă CERR 2012  PDF
 

Rapoarte anuale privind activitatea de cercetare:

  • 2018

Plan cercetare pentru anul 2018 PDF