ORARE - sem. II, an universitar 2017-2018

Studii universitare de LICENŢĂ
 Studii universitare de MASTERAT

 IN ATENTIA STUDENTILOR CARE NU AU SEMNAT CONTRACTUL DE STUDII SI/SAU ACTUL ADITIONAL !

PLANIFICAREA SESIUNII DE IARNA 2018

Studii universitare de LICENŢĂ
  • Administrarea afacerilor - IF
  • Contabilitate şi informatică de gestiune - IF
  • Marketing - IF
  • Contabilitate şi informatică de gestiune - IFR
  • Marketing - ID
Studii universitare de MASTERAT
  • Contabilitate, audit şi informatică de gestiune
  • Marketing şi comunicare în afaceri
  • Managamentul si administrarea afacerilor mici si mijlocii 

In atentia studentilor cu restante din anii anteriori la discipline care nu se mai regasesc in planurile actuale de invatamant

Facebook  fb icon 325x325