Codecamp Bacău

Afis A1 Bacau1

Anunt Burse, an universitar 2016-2017

Studenții care beneficiază de bursă de merit sau studiu, vor depune cererea si extrasul de cont la secretariat, până pe data de 18.11.2016. 

Studenții care nu depun cererea în perioada respectivă, vor pierde bursa. 

La facultatea de stiinte se pot acorda 13 burse sociale. Bursa sociala se poate cumula si cu alt tip de bursa. 

Actele necesare sunt disponibile aici

Deschiderea anului universitar 2016-2017

Deschiderea anului universitar va avea loc pe data de 3 octombrie 2016

Facultatea de Stiinte, in sala D225, la ora 11

Matematica si Informatica, in sala  D225, la ora 12

PIPP, in sala  D215  ora 12

Biologie si Ecologie si protectia mediului, in sala D224, la ora 12

Admitere Facultatea de Stiinte 2017

REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

Liste finale admitere licenta 2017, sesiunea septembrie dupa confirmari

Liste finale admitere master 2017, sesiunea septembrie dupa confirmari

Rezultate admitere licență septembrie 2017

Rezultate admitere master septembrie 2017

 

ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE 2017

ADMITEREA la masterul:

  • Informatică aplicată  se va  susține în data de 20.09.2017 ora 14 în sala D225;
  • Matematică didactică se va susține în data de   20.09.2017 ora 14 în sala D225;
  • Valorificarea Resurselor Biologice Şi Protecţia Mediului se va susține în data de   20.09.2017 ora 12 în sala AII16;
  • Biologie medicală se va susține în data de   20.09.2017 ora 9,00  în sala AII16;
  • Strategii inovative in educație se va susține în data de  20.09.2017 ora 14  în sala D224.

 

Liste finale admitere master 2017, sesiunea iulie dupa confirmari

Liste finale admitere licenta 2017, sesiunea iulie dupa confirmari

Anunt important - Confirmare locuri, în atenția candidaților care au participat la concursul de admitere sesiunea iulie 2017

Rezultate admitere licenta iulie 2017

Rezultate admitere master 2017

Rezultate admitere licenta PIPP Iulie 2017

Programare proba de aptitudini vocationale PIPP (Pedagogia invatamantului primar si prescolar) 26, 27 iulie 2017

Anunt important admitere PIPP 2017

Calendar test admitere master 2017

 

Afis licenta nou 2

Perioada de inscrieri pentru programele de studii de licență ale Facultății de Științe, cu excepția PIPP (Pedagogia învățământului primar și preșcolar) a fost prelungită cu o zi, până pe data de 28.07.2017 inclusiv.

 

afis master2017

Program înscrieri:

  • Luni - Vineri: 9:00 - 15:00
  • Sâmbătă: 9:00 - 12:00

 

Regulament Admitere Facultatea de Stiinte 2017

Anexe Regulament Facultatea de Stiinte 2017

METODOLOGIA  privind școlarizarea/admiterea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017
Conform metodologiei de admitere a etnicilor români, toți candidații etnici români, pe locuri cu buget (cu bursă sau fără bursă) sau cu taxă, trebuie să depună la dosarul de concurs o declarație notarială că nu dețin buletin de identitate românesc.

Anunt important proba de aptitudini admitere PIPP - Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Tematică și bibliografie test admitere master - Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului

Tematică și bibliografie test admitere master - Biologie Medicală

Tematică și bibilografie test admitere master IAST - Informatica aplicată în științe și tehnologie

Tematică și bibliografie master Matematică Didactică

Tematică și bibliografie test admitere master SIE - Strategii inovative în educație

Admitere master

Admitere la programele de master ale Facultatii de Științe

(1)  La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

a)     diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2016 şi 2017 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;

b)    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

c)    cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;

d)    certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);

e)     adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”

f)      cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile subvenţionate) vor depune o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de master, în România, finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2017;

g)    4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală;

h)    chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;

i)       un dosar plic.

(2) Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea  cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.

(3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

(4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 

CONDIȚII DE ADMITERE

Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de specialitate). 

Media generală de admitere (calculată cu douǎ zecimale) se obtine astfel: 

Media examenului de licenţă - 40 %; 
Nota la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %. 

Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie.

Calendar test admitere master 2017

Tematică și bibliografie test admitere master - Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului

Tematică și bibliografie test admitere master - Biologie Medicală

Tematică și bibliografie test admitere master - Biologie Medicală

Tematică și bibilografie test admitere master IAST - Informatica aplicată în științe și tehnologie

Tematică și bibliografie master Matematică Didactică

Tematică și bibliografie test admitere master SIE - Strategii inovative în educație

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

1.      Nota obţinută la test;
2.      Media din timpul anilor de studii.

TAXA DE ÎNSCRIERE: 130 lei
TAXA DE STUDII PENTRU ANUL I : 2500 lei – în 4 rate
La programul de studii BIOLOGIE MEDICALĂ taxa de studii este de 3300 lei / an.

Pentru mai multe informații consultați Regulamentul de admitere 2017 al Facultatii de Stiinte, precum si Anexele Regulamentului