Domeniul fundamental de ierarhizare Domeniul de ierarhizare Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă
ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE Filologie Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză (A)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză (A)

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română (A)

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză (A)

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română (A)

ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE Filologie Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (A)
ŞTIINŢE SOCIALE Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice (A)

A - Program de studii acreditat;

 

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT -An universitar 2016-2017

 

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI GRILE DE COMPETENȚĂ - An univ. 2015-2016

 

STRUCTURA ANILOR DE STUDII - An univ. 2015-2016

 

FIȘELE DISCIPLINELOR PE ANI / SEMESTRE DE STUDII - An univ. 2015-2016

Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

 

Limba și literatura română - Limba și literatura franceză

 

Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză

 

Limba și literatura engleză - Limba și literatura română

 

Limba și literatura france - Limba și literatura română

 

Traducere și interpretare

 

Comunicare și relații publice