Structura anului universitar 2017-2018 

 

Planuri de învăţământ an universitar 2016-2017

 
 
ADMITERE
STUDII DE CONVERSIE PROFESIONALĂ 
CU DURATA DE 3 SAU 4 SEMESTRE
(conf.  OMECTS nr. 6194/ 13.11.2012)

Programe de studii pentru anul univ. 2016-2017

 • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
 • LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ
 • LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 01– 30 septembrie 2016

PROGRAM ÎNSCRIERE: Luni - Vineri, între orele 9.00 - 15.00

ACTE NECESARE PENTRI ÎNSCRIERE: 

 

 • CERERE DE ÎNSCRIEREde la secretariatul facultăţii;
 • DIPLOMA DE BACALAUREAToriginal şi copie legalizată;
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ şi ANEXA original şi copie legalizată;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE – copie legalizată;
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie legalizată;
 • CARTE DE IDENTITATEcopie simplă;
 • ADEVERINŢĂ SALARIAT (din care să rezulte calitatea de cadru didactic);
 • ATESTAT DE ECHIVALARE A STUDIILOR obţinut de cadrele didactice din învăţământul preuniversitar pentru absolvenţii studiilor de scurtă durată (colegiu cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic de 3 ani);
 • 3 FOTOGRAFII COLOR RECENTE, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală;
 • DOSAR PLIC.

Notă:

 • Taxa de admitere, în valoare de 200 lei, se va achita la începutul anului universitar;
 • Toate locurile sunt cu taxă;
 • Durata cursurilor se stabilește în funcție de domeniul de licență absolvit.