Biroul Consiliului Facultăţii de Litere

Decan

Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei (DLLRSC, Comunicare şi relaţii publice)

Prodecan cu managementul cercetării ştiinţifice și cu relaţiile naționale și internaționale

Conf. univ. dr. Elena Ciobanu                 (DLLS, engleză)

Prodecan cu managementul calităţii, etica şi imaginea Facultăţii Lector univ. dr. Raluca Galița (DLLRSC, Comunicare şi relaţii publice)
   

Membrii Consiliului Facultăţii de Litere

Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei Decan
Conf. univ. dr. Elena Ciobanu Prodecan
Lector univ. dr. Lector univ. dr. Raluca Galița Prodecan
Conf univ. dr. Luminița Drugă Director departament LLRȘC
Lector univ. dr. Andreia-Irina Suciu Director departament DLLS
Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea Departament LLS 
Prof. univ. dr. Vasile Spiridon Departament LLRȘC
Conf. univ. dr. Veronica-Loredana Balan Departament LLS 

Sereda Maricel

Caranfil Valeriu

Iștoc Daniel Constantin

Student RE, anul III

Student CRP, anul I

Student CLR, anul I

   
   

Directori de Departamente

Conf. univ. dr. Luminița Drugă    Departamentul de Limba şi literatura română şi Ştiinţe ale comunicării (DLLRSC)
Lector univ. dr. Andreia-Irina Suciu                              Departamentul de limbi şi literaturi străine (DLLS)

Reprezentanți în Senat

Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea Departament LLS           
Prof. univ. dr. Elena Bonta Departament LLS
Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu  Departament LLRȘC
Conf. univ. dr. Luminița Drugă Departament LLRȘC

Secretariat

Niculina Popa (secretar șef)

Andreea Agachi (secretar)

Administrator-şef Facultate

Tatiana Iliescu