Colectivul de engleză

Prof. univ. dr.  Elena Bonta

Bonta Elena 1

CV

Lista de lucrări

Discipline predate:

1. Limba engleză contemporană (Lexicologie);

2. Practici discursive. Interacțiuni verbale; 3. Comunicare interpersonală;

4. Pragmatica discursului conversațional; 5. Lb. engleză. Practici de comunicare autoreferențială  

Conf. univ. dr. Elena Ciobanu

Prodecan Facultate - Responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 

Ciobanu Elena

CV

Lista de lucrări

Discipline predate:

1. Literatură engleză (Poezie și poetică modernă și contemporană);

2. Practici discursive în mediul virtual; 3. Construcții discursive ale identității;

4. Istoria limbii engleze; 5. Practica limbii engleze.

 

Lector univ. dr. Mihaela Culea

Responsabil cu managementul cercetării și relații internaționale - departament
Culea MihaelaCV

Lista de lucrări

Discipline predate1. Istoria culturii şi civilizaţiei engleze;

2. Literatură engleză (Iluminismul şi Romantismul);

3. Teoria și practica limbii engleze; 4. Comunicare în afaceri;

5. Introducere în limbaje specializate (economic). 

 

Lector univ. dr. Nadia-Nicoleta Morăraşu

Responsabil cu managementul calității - departament

Morarasu Nadia

CV

Lista de lucrări

Discipline predate: 1. Corespondență oficială (limba engleză); 

2. Limba engleză contemporană (sintaxa propoziţiei şi a frazei); 

3. Limba engleză prin actul numirii; 4. Teoria și practica traducerii.

 

 

Lector univ. dr. Andreia-Irina Suciu

Director departament - Limbi și literaturi străine

Suciu Andreia-IrinaCV

Lista de lucrări

Discipline predate1. Teoria și practica limbii engleze;

2. Literatura engleză (Romanul și drama postmodernă);  

3. Introducere în limbaje specializate (tehnico-științific / juridic administrativ)

4. Introducere în stilistica limbii engleze; 5. Varietăți geografice ale limbii engleze.

 

Lector univ. dr. Mariana Tîrnăuceanu

Mariana Tirnauceanu

CV

Lista de lucrări

Discipline predate

1. Semantica; 2. Text și imagine; 

3. Practica limbii engleze.

 

Asist. univ. dr. Cătălina-Dumitriţa Bălinişteanu-Furdu

Balinisteanu Catalina

CV

Lista de lucrări

Discipline predate:

1. Literatura engleză; 2. Limba germană;  

3. Introducere în limbaje specializate (mass-media);

4. Comunicare în afaceri - Limba engleză.

 

Asist. univ. dr. Mircea Horubeţ 

Horubet Mircea
CV

Lista de lucrări

Discipline predate:

1. Engleza tehnică;

2. Comunicare în afaceri - Limba engleză.

 

Asist. univ. dr. Gabriela Andrioai

Telibasa Gabriela

CV

Lista de lucrări

Discipline predate:

1. Teoria și practica limbii engleze; 2. Engleză tehnică;

3. Introducere în limbaje specializate (turism-servicii / medical).

 

 

Colectivul de franceză

Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea 

Prorector pentru programe de învățământ și activități studențești

Romedea Adriana-Gertruda

CV

Lista de lucrări

Discipline predate: 

1. Limba franceză contemporană (Fonetică și fonologie, Lexicologie);

2. Corespondență oficială (limba franceză);

3. Fonetică corectivă; 4. Forme discursive.

 

 

Conf. univ. dr. Veronica-Loredana Balan                           
Președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității - Universitate
Grecu Veronica

CV

Lista de lucrări

Discipline predate

1. Literatura franceză (Literatura Evului Mediu și a Renașterii);

2. Literatura franceză (Clasicismul și Iluminismul); 3. Istoria limbii franceze;

4. Franța - spațiu socio-cultural; 5. Teoria și practica traducerii.

 

 

Conf. univ. dr. Simina Mastacan

Mastacan Simina

CV

Lista de lucrări

Discipline predate: 1. Teoria și practica traducerii (limba franceză);

2. Limba franceză contemporană (Sintaxa propozițieii și fraza modalizată); 

3. Introducere în terminologie (limba franceză); 4Comunicare juridică în lb franceză;

5. Practici argumentative; 6. Pragmatica discursului.  7Traduceri: perspective interculturale. 

 

Conf. univ. dr. Emilia Munteanu

Munteanu Emilia

CV

Lista de lucrări

Discipline predate: 

1Literatură franceză (Evoluția curentelor literare); 2Literatură franceză (Secolul XIX)

3. Semiotica teatrului francofon  4. Practici de comunicare prin joc; 

5. Polifonie teatrală; 6. Sisteme semnificante. Text și imagine.

 

 

Lector univ. dr. Raluca Bălăiţă

Responsabil cu managementul financiar - departament

ralCV

Lista de lucrări
                                        
Discipline predate1. Limba franceză contemporană (Morfosintaxa. Grupul nominal);

2. Limba franceză contemporană (Morfosintaxa. Grupul verbal);

3. Interacțiuni verbale;  

4Curs practic limba franceză (structuri gramaticale; comunicare orală și scrisă). 

 

 

Lector univ. dr. Maricela Strungariu

Strungariu MaricelaCV

Lista de lucrări

Discipline predate:

1Literatură franceză (1900-1950);

2. Literatură franceză (Perioada contemporană);

3. Istoria culturii și civilizației franceze; 4. Curs practic limba franceză (analiză de text, comunicare orală și scrisă); 

5. Discursul subiectiv ca practică de comunicare.