Studii universitare de licență

Studii universitare de master

Studii universitare de doctorat

Studii de conversie profesională 

Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

Programe de formare profesională a adulţilor

  • programul de iniţiere: Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
  • programul de specializare: Formator de formator.

 Alte cursuri

  • CISCO SYSTEMS;
  • Se pot organiza cursuri ocazionale, de scurtă durată, cu aprobarea Consiliului Facultăţii şi al Senatului Universitar;

 

BROȘURĂ - OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ