LSW

Gymnasium

Facebook FSMSS

Facebook DEFPS

Facebook DKTO

CS Stiinta Bacau

Biblioteca

SAR

FIEP

Articole

Sesiunea  Septembrie 2022

 

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

  Lista candidati admisi conversie EFS - afisat 04.10.2022

Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționare stabilite de OMECTS 6194/13.12.2012, cu completările ulterioare. Programul de conversie profesională organizat de FȘMSS este Educație fizică și sportivă - 4 semestre.

Perioada de înscriere (prin depunerea dosarului, la sediul facultății) A FOST PRELUNGITĂ PĂNĂ LA 03 OCTOMBRIE 2022, ora 16.00

 

 

Programe de studii master:
ACTIVITĂȚI CURRICULARE ȘI DE TIMP LIBER (IF)
PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ (IF)
KINETOTERAPIE ÎN EDUCAREA ȘI REEDUCATEA FUNCȚIONALĂ (IF)

         Liste definitive dupa confirmari concurs admitere master, septembrie 2022 - afisat 27.09.2022

         Liste definitive concurs admitere master, septembrie 2022 - afisat 22.09.2022

         Liste provizorii concurs admitere master, septembrie 2022 - afisat 21.09.2022

 

 

ATENȚIE!!! Pentru TOȚI CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE de la ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (Buget, Taxă), CONTRACTELE ȘI ACTELE ADIȚIONALE, ca documente necesare pentru confirmarea locului, VOR TREBUI COMPLETATE ȘI CU DATELE GIRANTULUI ȘI CU SEMNĂTURA ACESTUIA (candidații vor atasa la contract și act adițional, OBLIGATORIU, o copie a cărții de identitate a girantului).

           În data de 21 septembrie 2022, de la orele 9.00, pe baza sportivă a universității (Calea Mărășești, nr.157) vor avea loc etapele eliminatorii ale concursului de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2022. Astfel, conform programării, candidații se vor prezenta si vor desfășura, una după cealaltă, cele două etape eliminatorii: ”Evaluarea indicilor funcționali”, la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”
      ATENȚIE: Participarea la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”  este condiționată de finalizarea cu ”ADMIS” la  Evaluarea indicilor funcționali”.  Niciun candidat, care nu va obține ”ADMIS” la Evaluarea indicilor funcționali”, NU va putea participa la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate”. Candidații se vor prezenta, cu 30 minute înaintea orei din programare, având la ei OBLIGATORIU, legitimația de concurs (primită pe email la validarea dosarului de înscriere), cartea de identitate și echipament sportiv adecvat.

          Pentru ”Proba 2 - testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă de cunoștințe în domeniu”,  se vor prezenta DOAR candidații care au obținut ”ADMIS” la cele 2 etape eliminatorii (”ADMIS” la Evaluarea indicilor funcționali” și ”ADMIS” la Proba 1). Acești candidați admiși, vor avea asupra lor OBLIGATORIU, legitimația de concurs (primită pe email la validarea dosarului de înscriere), cartea de identitate și pix de culoare albastră.
           
Susținerea probei 2 va avea loc în amfiteatrul D322 (corp D, etaj III din Calea Mărășești, nr.157), la ORA 13.00. Candidații se vor prezenta, cu 30 minute înaintea orei, pentru acces în sală și verificarea identității.

 

 Program de studii:
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

Lista definitivă a candidaților admiși după confirmări KMS - afisat 21.09.2022

Liste definitive concurs admitere KMS IF/IFR , septembrie 2022 - afisat 16.09.2022

Liste provizorii concurs admitere KMS IF/IFR , septembrie 2022 - afisat 15.09.2022

 

Programe de studii:
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ (IF/IFR) și SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ (IF)
     

  

Programe de studii:
TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

 

         În data de 14 septembrie 2022, de la orele 8.30, în Sala de Gimnastică G1 a facultății (corp B, etaj I din Calea Mărășești, nr.157) vor avea loc etapele eliminatorii ale concursului de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2022. Astfel, conform programării (VEZI MAI SUS), candidații se vor prezenta si vor desfășura, una după cealaltă, cele două etape eliminatorii: ”Evaluarea indicilor funcționali”, la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”
      ATENȚIE: Participarea la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”  este condiționată de finalizarea cu ”ADMIS” la  Evaluarea indicilor funcționali”.  Niciun candidat, care nu va obține ”ADMIS” la Evaluarea indicilor funcționali”, NUva putea participa la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”. Candidații se vor prezenta, cu 30 minute înaintea orei din programare, având la ei OBLIGATORIU, legitimația de concurs (primită pe email la validarea dosarului de înscriere), cartea de identitate și echipament sportiv adecvat
          Pentru ”Proba 2 - proba de aptitudini psihomotrice”,  se vor prezenta DOAR candidații care au obținut ”ADMIS” la cele 2 etape eliminatorii (”ADMIS” la Evaluarea indicilor funcționali” și ”ADMIS” la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”). Acești candidați admiși, vor avea asupra lor OBLIGATORIU, legitimația de concurs (primită pe email la validarea dosarului de înscriere), cartea de identitate și echipament sportiv adecvat. Susținerea Probei 2 - proba de aptitudini psihomotrice va avea loc pe baza sportivă a universității (Calea Mărășești, nr.157), după ce candidați vor finaliza cu ”ADMIS” etapele eliminatorii descrise anterior.

Program de studii:
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

 

          În data de 15 septembrie 2022, de la orele 9.30, în Sala de Gimnastică G1 a facultății (corp B, etaj I din Calea Mărășești, nr.157) vor avea loc etapele eliminatorii ale concursului de admitere, sesiunea Iulie 2022. Astfel, conform programării (VEZI mai sus), candidații se vor prezenta si vor desfășura, una după cealaltă, cele două etape eliminatorii: ”Evaluarea indicilor funcționali”, la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”
     ATENȚIE: Participarea la Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ” (SALA DE GIMNASTICĂ G1, CORP B, ET. I) este condiționată de finalizarea cu ”ADMIS” la  Evaluarea indicilor funcționali”.  Niciun candidat, care nu va obține ”ADMIS” la Evaluarea indicilor funcționali”, nu va putea participa la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”.  Candidații se vor prezenta, cu 30 minute înaintea orei din programare, având la ei OBLIGATORIU, legitimația de concurs (primită pe email la validarea dosarului de înscriere), cartea de identitate și echipament sportiv adecvat
        Pentru ”Proba 2 - testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la disciplina Biologie”,  se vor prezenta DOAR candidații care au obținut ”ADMIS” la cele 2 etape eliminatorii (”ADMIS” la Evaluarea indicilor funcționali” și ”ADMIS” la Proba 1). Acești candidați admiși, vor avea asupra lor OBLIGATORIU, legitimația de concurs (primită pe email la validarea dosarului de înscriere), cartea de identitate și pix de culoare albastră.
           Susținerea probei 2 va avea loc în amfiteatrul D322 (corp D, etaj III din Calea Mărășești, nr.157), la ORA 13.00Candidații se vor prezenta, cu 30 minute înaintea orei, pentru acces în sală și verificarea identității.

          

 CALENDARUL ADMITERII

 Domeniul de licenţă EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Perioada de înscriere: 31 august - 12 septembrie 2022

I.1.       Evaluarea indicilor funcționali (eliminatorie, admis/respins): 14 septembrie 2022
I.2.       Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 14 septembrie 2022
I.3        Proba 2 - proba de aptitudini psihomotrice: 14 septembrie 2022

 • afişarea rezultatelor: 14 septembrie 2022
 • contestații: 15 septembrie 2022
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 15 septembrie 2022
 • confirmarea locului: 16-21 septembrie 2022
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 21 septembrie 2022
 • Domeniul de licenţă KINETOTERAPIE

 Perioada de înscriere: 31 august - 12 septembrie 2022

I.1.       Evaluarea indicilor funcționali (eliminatorie, admis/respins): 15 septembrie 2022
I.2.       Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 15 septembrie 2022
I.3.       Proba 2 - testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a): 15 septembrie 2022

 • afişarea rezultatelor: 15 septembrie 2022
 • contestații: 16 septembrie 2022
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 16 septembrie 2022
 • confirmarea locului: 19-21 septembrie 2022
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 21 septembrie 2022
 • Domeniul de licenţă PSIHOLOGIE

 Perioada de înscriere: 31 august - 12 septembrie 2022

 • Proba de concurs – eseu motivational (admis/respins) se completează în fața comisiei de înscriere, la sediul facultății, în perioada 31 august - 12 septembrie 2022
 • afişarea rezultatelor: 14 septembrie 2022
 • contestaţii: 14 septembrie 2022
 • afişarea rezultatelor după contestații: 14 septembrie 2022
 • confirmarea locului: 16-21 septembrie 2022
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 21 septembrie 2022

 

 • Domeniul de master ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

 Perioada de înscriere: 05 – 19 septembrie 2022

I.1.       Evaluarea indicilor funcționali (eliminatorie, admis/respins): 21 septembrie 2022;
I.2.       Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive – test de motricitate (eliminatorie, admis/respins): 21 septembrie 2022
I.3         Proba 2 - testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă de cunoștințe în domeniu: 21 septembrie 2022

 • afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2022
 • contestații: 22 septembrie 2022
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 22 septembrie 2022
 • confirmarea locului: 23 - 27 septembrie 2022
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2022

 • Programe de CONVERSIE PROFESIONALĂ a cadrelor didactice

          Perioada de înscriere este 01-23 septembrie 2022 (înscrierile se vor efectua prin depunerea dosarului, la sediul facultății).

Sesiunea Iulie 2022

Programe de studii master:
ACTIVITĂȚI CURRICULARE ȘI DE TIMP LIBER (IF)
PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ (IF)
KINETOTERAPIE ÎN EDUCAREA ȘI REEDUCATEA FUNCȚIONALĂ (IF)

 

           ATENȚIE!!! Pentru TOȚI CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE de la ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (Buget, Taxă), CONTRACTELE ȘI ACTELE ADIȚIONALE, ca documente necesare pentru confirmarea locului, VOR TREBUI COMPLETATE ȘI CU DATELE GIRANTULUI ȘI CU SEMNĂTURA ACESTUIA (candidații vor atasa la contract și act adițional, OBLIGATORIU, o copie a cărții de identitate a girantului).

           În data de 26 iulie 2022, de la orele 8.30, pe baza sportivă a universității (Calea Mărășești, nr.157) vor avea loc etapele eliminatorii ale concursului de admitere, sesiunea Iulie 2022. Astfel, conform programării, candidații se vor prezenta si vor desfășura, una după cealaltă, cele două etape eliminatorii: ”Evaluarea indicilor funcționali”, la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”
      ATENȚIE: Participarea la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”  este condiționată de finalizarea cu ”ADMIS” la  Evaluarea indicilor funcționali”.  Niciun candidat, care nu va obține ”ADMIS” la Evaluarea indicilor funcționali”, NU va putea participa la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate”.
       Candidații se vor prezenta, cu 30 minute înaintea orei din programare, având la ei OBLIGATORIU, legitimația de concurs (primită pe email la validarea dosarului de înscriere), cartea de identitate și echipament sportiv adecvat.

          Pentru ”Proba 2 - testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă de cunoștințe în domeniu”,  se vor prezenta DOAR candidații care au obținut ”ADMIS” la cele 2 etape eliminatorii (”ADMIS” la Evaluarea indicilor funcționali” și ”ADMIS” la Proba 1). Acești candidați admiși, vor avea asupra lor OBLIGATORIU, legitimația de concurs (primită pe email la validarea dosarului de înscriere), cartea de identitate și pix de culoare albastră.
           
Susținerea probei 2 va avea loc în amfiteatrul BI30 (corp B, etaj I din Calea Mărășești, nr.157), la ORA 13.00Candidații se vor prezenta, cu 60 minute înaintea orei, pentru acces în sală și verificarea identității.

 

Programe de studii:
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ (IF/IFR) și SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ (IF)

 

           ATENȚIE!!! Pentru TOȚI CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE de la ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (Buget, Taxă), CONTRACTELE ȘI ACTELE ADIȚIONALE, ca documente necesare pentru confirmarea locului, VOR TREBUI COMPLETATE ȘI CU DATELE GIRANTULUI ȘI CU SEMNĂTURA ACESTUIA (candidații vor atasa la contract și act adițional, OBLIGATORIU, o copie a cărții de identitate a girantului). 

             EFS SPM Programare Evaluarea indicilor functionali din 22 Iulie 2022 - afișat 21.07.2022

           În data de 22 iulie 2022, de la orele 8.30, în Sala de Gimnastică G1 a facultății (corp B, etaj I din Calea Mărășești, nr.157) vor avea loc etapele eliminatorii ale concursului de admitere, sesiunea Iulie 2022. Astfel, conform programării (VEZI și AICI: EFS SPM Programare Evaluarea indicilor functionali din 22 Iulie 2022), candidații se vor prezenta si vor desfășura, una după cealaltă, cele două etape eliminatorii: ”Evaluarea indicilor funcționali”, la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”
      ATENȚIE: Participarea la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”  este condiționată de finalizarea cu ”ADMIS” la  Evaluarea indicilor funcționali”.  Niciun candidat, care nu va obține ”ADMIS” la Evaluarea indicilor funcționali”, nu va putea participa la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”.
       Candidații se vor prezenta, cu 30 minute înaintea orei din programare, având la ei OBLIGATORIU, legitimația de concurs (primită pe email la validarea dosarului de înscriere), cartea de identitate și echipament sportiv adecvat.

          Pentru ”Proba 2 - proba de aptitudini psihomotrice”,  se vor prezenta DOAR candidații care au obținut ”ADMIS” la cele 2 etape eliminatorii (”ADMIS” la Evaluarea indicilor funcționali” și ”ADMIS” la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ”). Acești candidați admiși, vor avea asupra lor OBLIGATORIU, legitimația de concurs (primită pe email la validarea dosarului de înscriere), cartea de identitate și echipament sportiv adecvat.
           
Susținerea Probei 2 - proba de aptitudini psihomotrice va avea loc pe baza sportivă a universității (Calea Mărășești, nr.157), după ce candidați vor finaliza cu ”ADMIS” etapele eliminatorii descrise anterior.

 

Program de studii:
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

         ATENȚIE!!! Pentru TOȚI CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE de la ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (Buget, Taxă), CONTRACTELE ȘI ACTELE ADIȚIONALE, ca documente necesare pentru confirmarea locului, VOR TREBUI COMPLETATE ȘI CU DATELE GIRANTULUI ȘI CU SEMNĂTURA ACESTUIA (candidații vor atasa la contract și act adițional, OBLIGATORIU, o copie a cărții de identitate a girantului). 

 

Programe de studii:
TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

          ATENȚIE!!! Pentru TOȚI CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE de la ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (Buget, Taxă), CONTRACTELE ȘI ACTELE ADIȚIONALE, ca documente necesare pentru confirmarea locului, VOR TREBUI COMPLETATE ȘI CU DATELE GIRANTULUI ȘI CU SEMNĂTURA ACESTUIA (candidații vor atasa la contract și act adițional, OBLIGATORIU, o copie a cărții de identitate a girantului). 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR:

    Pentru admiterea la programele de studii Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică, candidații se vor prezenta la ”Evaluarea indicilor funcționali”, la ”Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ” și la ”Proba 2 - proba de aptitudini psihomotrice” cu legitimația de concurs (primita pe email la validarea dosarului de înscriere), cartea de identitate și echipament sportiv adecvat

 

Probe de concurs - STUDII DE LICENȚĂ:

Domeniul Educație Fizică și Sport

 • Evaluarea indicilor funcționali (eliminatorie, admis/respins): 22-23 iulie 2022 - Candidaii 
 • Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 22-23 iulie 2022
 • Proba 2 - proba de aptitudini psihomotrice: 22-23 iulie 2022

Domeniul Kinetoterapie:

 • Evaluarea indicilor funcționali (eliminatorie, admis/respins): 21 iulie 2022
 • Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 21 iulie 2022
 • Proba 2 - testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a): 21 iulie 2022

Domeniul Psihologie:

 • Probă de concurs: până la data de 19.07.2022 (ORA 16.00), candidații înscriși vor completa un eseu motivațional, probă eliminatorie, care se va nota cu Admis/Respins. Pentru completarea eseului motivațional candidații trebuie să se prezinte personal la sediul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Bacău, Calea Mărășești nr. 157 (Corp D, etaj III). Prin necompletarea eseului motivațional candidatul este declarat RESPINS!

 

Probe de concurs - STUDII DE MASTER

 • Evaluarea indicilor funcționali (eliminatorie, admis/respins): 26 iulie 2022
 • Proba 1 - proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - test de motricitate (eliminatorie, admis/respins): 26 iulie 2022
 • Proba 2 - testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă de cunoștințe în domeniu: 26 iulie 2022

 

Documente de interes public

ANEXA 2

ANEXA 1sigla efs

 sigla kms 2

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 • Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere 2022 - CONVERSIE PROFESIONALĂ