LSW

Gymnasium

Facebook FSMSS

Facebook DEFPS

Facebook DKTO

CS Stiinta Bacau

Biblioteca

SAR

FIEP

Articole

ADMITERE 2021

SESIUNEA SEPTEMBRIE

Documente de interes public

Înscrierea candidaților se realizează la sediul facultății sau on-line pe platforma de admitere: www.admitere.ub.ro

ADMITERE CONVERSIE PROFESIONALĂ 

REZULTATE ADMITERE LICENȚĂ ȘI MASTER SEPTEMBRIE 2021

DOCUMENTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE POT FI DESCĂRCATE DE MAI JOS

Studii universitare de licență

 • Studii univeristare de licență domeniul Educație fizică și sport
  • Educație fizică și sportivă (IF) taxă - apasă aici
  • Sport și performanță motrică (IF) taxă - apasă aici
 • Studii universitare de licență domeniul Kinetoterapie
  • Kinetoterapie și motricitate specială (IFR) taxă - apasă aici
 • Studii universitare de licență domeniul Psihologie
  • Terapie ocupațională (IF) taxă - apasă aici

Studii universitare de master

 • Activități motrice curriculare și de timp liber (IF) taxă - apasă aici
 • Performanță sportivă (IF) buget - apasă aici 
 • Performanță sportivă (IF) taxă - apasă aici
 • Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională (IF) buget - apasă aici 
 • Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională (IF) taxă - apasă aici

CALENDARUL ADMITERII LICENȚĂ ȘI MASTER - SEPTEMBRIE 2021

 • perioada de înscriere: 01 - 17 septembrie 2021 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h, începând cu 1 septembrie 2021, ora 10.00 și se vor încheia pe 17 septembrie 2021, ora 16.00);
 • afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2021;
 • contestații: 20 septembrie 2021, între orele 09.00 - 12.00;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2021, ora 16.00;
 • confirmarea locului: 20-24 septembrie 2021;
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2021.

LOCURI DISPONIBILE ADMITERE 2021 - SEPTEMBRIE 2021

Locuri disponibile admitere septembrie 2021

locuri licenta septembrie 2021

Condiții de admitere studii universitare de licență

Precizări generale:

 • Durata studiilor la toate programele de studii este de 3 ani
 • Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) – numai Educaţie fizică şi sportivă și Kinetoterapieşi motricitate specială.

Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (programe de studii: Educație fizică și sportivă IF, Educație fizică și sportivă IFR și Sport și performanță motrică IF) concursul de admitere online constă în două probe:

 • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 • proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă.

Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului).
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,6 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,4 x media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă (2 ani aleși de candidat; exemplu: se adună media de la clasa a IX a cu media de la clasa a X a, iar suma rezultată se împarte la 2).
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a anilor de studii.

Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență KINETOTERAPIE (program de studii: Kinetoterapie și motricitate specială IF/IFR) concursul de admitere online constă în două probe:

 • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 • proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă;

Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului).
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă (2 ani aleși de candidat; exemplu: se adună media de la clasa a IX a cu media de la clasa a X a, iar suma rezultată se împarte la doi).
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a anilor de studii.

Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență PSIHOLOGIE (program de studii: Terapie Ocupațională - IF) concursul de admitere online constă în două probe:

 • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 • proba 2 - Media din anii de studii a disciplinei Limba și literatura română;

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Limba și literatura română.
La medii egale, candidații vor fi departajați după media la disciplina Limba și literatura română din anii de studii, iar dacă egalitatea se păstrează, după probele examenului de bacalaureat, în ordinea: proba 1, proba 2, respectiv media generală a anilor de studii.

locuri master septembrie 2021

Condiții de admitere studii universitare de master

Precizări generale:

 • Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani;
 • Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF).

Pentru studiile universitare de master, la domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE (programe de studii: Activități mortice curriculare și de timp liber - IF, Performanță Sportivă – IF, Kinetoterapia în educare și reeducare funcțională - IF) se va susține concursul de admitere, online, pe o platforma specială (www.admitere.ub.ro) cu următoarele probe:

 • proba 1 - media la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz;
 • proba 2 - media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență.

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz, la care se adaugă 0,2 x media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență.
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media aritmetică a ultimului an de studii de licență; media la examenul de finalizare a studiilor de licență.

SESIUNEA IULIE

REZULTATELE FINALE ADMITERII LICENȚĂ ȘI MASTER DUPĂ CONFIRMĂRI IULIE 2021

DOCUMENTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE POT FI DESCĂRCATE DE MAI JOS

Studii universitare de licență

 • Studii univeristare de licență domeniul Educație fizică și sport
  • Educație fizică și sportivă (IF) buget - apasă aici
  • Educație fizică și sportivă (IF) taxă - apasă aici
  • Educație fizică și sportivă (IFR) taxă - apasă aici
  • Sport și performanță motrică (IF) buget - apasă aici 
  • Sport și performanță motrică (IF) taxă - apasă aici
 • Studii universitare de licență domeniul Kinetoterapie
  • Kinetoterapie și motricitate specială (IF) buget - apasă aici
  • Kinetoterapie și motricitate specială (IF) taxă - apasă aici
  • Kinetoterapie și motricitate specială (IFR) taxă - apasă aici
 • Studii universitare de licență domeniul Psihologie
  • Terapie ocupațională (IF) buget - apasă aici
  • Terapie ocupațională (IF) taxă - apasă aici

Studii universitare de master

 • Activități motrice curriculare și de timp liber (IF) buget - apasă aici
 • Activități motrice curriculare și de timp liber (IF) taxă - apasă aici
 • Performanță sportivă (IF) buget - apasă aici 
 • Performanță sportivă (IF) taxă - apasă aici
 • Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională (IF) buget - apasă aici 
 • Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională (IF) taxă - apasă aici

 NOUANUNȚ IMPORTANT DPPD CANDIDAȚI CARE AU CONFIRMAT LOC OCUPAT LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021NOU

REZULTATELE ADMITERII LICENȚĂ ȘI MASTER IULIE 2021

  

CALENDARUL ADMITERII LICENȚĂ ȘI MASTER

 Sesiunea iulie 2021

 • perioada de înscriere: 5 - 30 iulie 2021 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h, începând cu 5 iulie 2021, ora 10.00 și se vor încheia pe 30 iulie 2021, ora 16.00);
 • afişarea rezultatelor: 02 august 2021, ora 12.00;
 • contestații: 02 august 2021, între orele 12.00 - 16.00;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 03 august 2021;
 • confirmarea locului: 03 august - 12 august 2021;
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 13 august 2021.

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Licenta 2021

Condiții de admitere studii universitare de licență

Precizări generale:

 • Durata studiilor la toate programele de studii este de 3 ani
 • Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) – numai Educaţie fizică şi sportivă și Kinetoterapieşi motricitate specială.

Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (programe de studii: Educație fizică și sportivă IF, Educație fizică și sportivă IFR și Sport și performanță motrică IF) concursul de admitere online constă în două probe:

 • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 • proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă.

Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului).
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,6 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,4 x media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă (2 ani aleși de candidat; exemplu: se adună media de la clasa a IX a cu media de la clasa a X a, iar suma rezultată se împarte la 2).
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a anilor de studii.

Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență KINETOTERAPIE (program de studii: Kinetoterapie și motricitate specială IF/IFR) concursul de admitere online constă în două probe:

 • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 • proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă;

Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului).
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă (2 ani aleși de candidat; exemplu: se adună media de la clasa a IX a cu media de la clasa a X a, iar suma rezultată se împarte la doi).
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a anilor de studii.

Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență PSIHOLOGIE (program de studii: Terapie Ocupațională - IF) concursul de admitere online constă în două probe:

 • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 • proba 2 - Media din anii de studii a disciplinei Limba și literatura română;

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Limba și literatura română.
La medii egale, candidații vor fi departajați după media la disciplina Limba și literatura română din anii de studii, iar dacă egalitatea se păstrează, după probele examenului de bacalaureat, în ordinea: proba 1, proba 2, respectiv media generală a anilor de studii.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 Master 2021

Condiții de admitere studii universitare de master

Precizări generale:

 • Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani;
 • Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF).

Pentru studiile universitare de master, la domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE (programe de studii: Activități mortice curriculare și de timp liber - IF, Performanță Sportivă – IF, Kinetoterapia în educare și reeducare funcțională - IF) se va susține concursul de admitere, online, pe o platforma specială (www.admitere.ub.ro) cu următoarele probe:

 • proba 1 - media la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz;
 • proba 2 - media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență.

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz, la care se adaugă 0,2 x media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență.
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media aritmetică a ultimului an de studii de licență; media la examenul de finalizare a studiilor de licență.