A doua teleconferinţă internaţională a tinerilor cercetători

Sâmbătă 13 aprilie şi duminică 14 aprilie, între orele 15 şi 18, în Aula Universităţii Vasile Alecsandri din Bacău, cadrele didactice vor participa la A doua teleconferinţă internaţională a tinerilor cercetători  intitulată "Crearea Societăţii Conştiinţei". Manifestarea se desfăşoară în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Illinois State University, Chicago, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi şi Academia de Muzică “Gh. Dima” din Cluj Napoca. 

„Tunnel your way into the world of IPv6”

În zilele de 16 şi 17 aprilie, Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei din Facultatea de Ştiinţe a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău primeşte vizita a doi cercetători, profesori la Hanzehogeschool Groningen, Olanda. Astfel, marţi, 16 aprilie, la ora 9.30, Jan Baljé, specialist în Software Engineering, va lucra cu studenţii în laboratorul D217, iar în ziua de 17 aprilie, ora 9, Jos Bredek, specialist în Computer Networks, va susţine un workshop cu tema „Tunnel your way into the world of IPv6”, în aceeaşi locaţie. O întâlnire cu profesorii departamentului va avea loc în după-amiaza zilei de marţi, pe teme de cercetare şi inovare ştiinţifică.

CULTURAL REPRESENTATIONS IN THE ERA OF GLOBALIZATION

International conference, April 19-20, 2013, 3rd edition
 
ORGANIZERS
 • The research group Cultural Spaces, Interstud Research Center
 • The Faculty of Letters, Vasile Alecsandri University, Bacau, Romania
 • Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Turkey

The process of globalization, whose effects are felt everywhere around the planet, has already begun to influence cultures and cultural phenomena to an extent whose furthest implications have become almost unpredictable. Multiculturalism, together with globalization, constitute two major paradigms that are now profoundly changing the ways in which individuals, groups of all sorts and nations represent themselves and others through language, discourse and images. 

Our conference is aimed at exploring possible answers to questions related to the ways in which globalization is changing the signifying practices that are responsible for the creation of narratives and images standing in for identities. What are the benefits and risks involved in the merging of cultural paradigms, in the fusion of styles and visions? Can we think of the current spreading of ideas and images as one of the causes of the social atomism that is more and more manifest in our present societies

Should we understand this atomism as an infinite multiplication of cultural representations or, quite the opposite, as an apparent diversity that hides a more profound and disturbing uniformization governing the deeper levels of society and culture? Does globalization offer us better modes of dealing with the other, with what is different, or does it restrict our particular modes of thinking and acting? 

Plenary speakers

 • David Waterman, Université de La Rochelle, France : The Geological Pattern of Cultural Evolution: Bergsonian Time, Culturequakes, and Muslim-Becoming in The Geometry of God
 • Dominika Ferens, University of Wroclaw, Poland: Literature, Ethnography and Self-Representation in a Globalizing World
 • Ahmet Beşe, Atatürk University, Turkey: Towards a Global Culture: Organizational Project
Scientific Committee
 • David Waterman, Université de La Rochelle, France
 • Dominika Ferens, University of Wroclaw, Poland
 • Ahmet Bese, Atatürk University, Turkey
 • Lionel Larré, Université Bordeaux 3, France
 • Elena Croitoru, Dunărea de Jos University, Romania
 • Floriana Popescu, Dunărea de Jos University, Romania
 • Elena Bonta, Vasile Alecsandri University, Bacău
Organizer
 • Elena Ciobanu, Vasile Alecsandri University, Bacău
 • Organizing committee:
 • Diana Corban, Vasile Alecsandri University, Bacău
 • Mariana Dinulescu, Vasile Alecsandri University, Bacău
 • Raluca Galiţa, Vasile Alecsandri University, Bacău
 • Roxana Popescu, Vasile Alecsandri University, Bacău
 • Mariana Tîrnăuceanu, Vasile Alecsandri University, Bacău
We welcome individual paper presentations, panels and posters related to the conference topic in the following areas:
 • Cultural studies
 • Literature
 • Linguistics
 • Applied Linguistics
 • Anthropology
 • Film and media studies 
 • Semiotics
 • Social studies
 • Gender studies
 • Translation studies

Papers will be presented in English (20 minutes for each presentation).

Conference fee: 50 € [includes: conference materials, coffee break refreshments, festive dinner, coffee breaks].

Travelling and accommodation expenses are covered by participants.

The papers presented at the conference will be published in the Conference Proceedings, if they are accepted after peer-review.

Deadlines:

 • March 10, 2013 – second deadline for abstracts (maximum 200 words) in English; (including 5 key-words in English) and registration forms 
 • March 30, 2013 – confirmation of acceptance and final list of papers accepted
 • April 10, 2013 – deadline for payment of fee
 • April 19-20, 2013 – conference
 • June 30, 2013 – deadline for sending the final papers
 • November 30, 2013 – feedback to authors from the scientific committee 
 • February 20, 2014 – accepted papers will be published in the Conference Proceedings


All abstracts and registration forms will be sent to: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


REGISTRATION FORM

Details of Participant:
Title (Prof/Mr/Mrs/Dr)
Surname:
First name:
Affiliation:
E-mail address:
Regular/mail address:
Details of presentation / workshop
Presentation/panel/poster (please indicate):
Title:
Section:
Abstract (maximum 200 words):
Key words (5):
Participant`s research areas include:
1.
2.
3.

COLOCVIUL PLURILINGVISM ŞI INTERCULTURALITATE ediţia a III-a

„Discurs teatral, teatralitatea discursului şi (mizan)scena cotidianului” Bacău, 26-27 aprilie 2013

ORGANIZATORI
 • UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
 • FACULTATEA DE LITERE
 • DEPARTAMENTUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
 • Grupul de cercetare LOGOS şi Grupul de cercetare GASIE afiliate
 • Centrului de Cercetare a Formelor Discursive Contemporane INTERSTUD
 • Centrul de Explorări Textuale şi Acţiune prin Limbaj  CETAL

PARTENERI
 • Teatrul Municipal Bacovia 
 • Centrul Internaţional de Cultură şi Artă „George Apostu”
 • Revista Ateneu
 • Societatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri”, Bacău
 • Societatea de Ştiinţe Filologice, filiala Bacău

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării de la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău vă invită să participaţi, în perioada 26-27 aprilie 2013, la cea de-a treia ediţie a Colocviului PLURILINGVISM ŞI INTERCULTURALITATE. Această ediţie se desfăşoară sub genericul „Discurs teatral, teatralitatea discursului şi (mizan)scena cotidianului”. Ease înscrie într-un program mai amplu al Facultăţii de Litere, Dialoguri academice   2013 (17-30 aprilie) şi este organizată în parteneriat cu Teatrul Municipal Bacovia, care va găzdui, în intervalul 24 aprilie – 1 mai,  cea de-a opta ediţie a festivalului-concurs internaţional Gala Star.

Umberto Eco ia în discuţie, destul de critic, recenta înţelegere a „culturii ca spectacol”. Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, performance, produs simptomatic al postmodernismului, face obiectul a numeroase dezbateri, în Europa şi în Statele Unite, polarizând creaţia artistică şi nu numai Erwing Goffman studiază „punerea în scenă a vieţii cotidiene”. Unele voci asimilează unui performance toate comportamentele socialmente organizate. André Helbo subliniază „procesele performative complexe” care fragilizează graniţa – teoretic fermă,  pentru multă vreme – dintre viaţă şi spectacol. (Re)prezentarea modernă – performance, happening etc. – renunţă, în bună măsură, la „iluzia” sau „efectul” de real şi se înscrie în spaţiul nonficţional care o înconjoară, confundându-se chiar cu acesta.   
 

Organizatorii vă invită anul acesta la un dialog interdisciplinar, cu tema „Discurs teatral, teatralitatea discursului şi (mizan)scena cotidianului”. Corelate celor din anii trecuţi, temele de reflecţie şi discuţie, în cadrul actualei ediţii a colocviului, sunt următoarele:

 • Persona, personaj şi identitate discursivă
 • Oratorie şi „ritual interacţional”
 • Dramatis personae şi (mizan)scena politicului
 • Discurs politic, discurs publicistic, discurs publicitar
 • Teatralitate şi scen(-)ariu didactic
 • Comunicare şi performance studies
 • Teatru şi interculturalitate
 • Structură socială şi metaforă teatrală (Goffman)
 • Imagologie, coduri de reprezentare şi dialog intercultural
 • Traduttore/ traditore: traducere şi interculturalitate
 • Reprezentare lingvistică şi mentalitate colectivă
 • „Formă şi idee”: istoria teatrului şi evoluţia structurilor dramatice
 • Spectacolul (post)modern: performance, happening, work in progress, installation, Tanztheater
 • Text dramatic şi reprezentare.

Cadrul teoretic provine din studiile culturale, antropologie – etnolingvistică, antropologia literaturii şi a teatrului, antropologia comunicării –, istoria şi critica literară, ştiinţele comunicării şi ale limbajului, teatrologia. El poate fi încă extins, atâta vreme cât se pliază pe tema generală a colocviului.
 

Informaţii privind desfăşurarea colocviului

 • Comunicarea lucrărilor se poate face în limba română, engleză sau franceză.
 • Lucrările vor fi prezentate pe secţiuni. Fiecare lucrare va beneficia de 20 de minute (inclusiv discuţiile).
 • Comunicările vor fi publicate în Actele colocviului, care vor constitui un număr special al revistei Studii şi cercetări ştiinţifice – seria filologie, editate anual de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
 • Taxa de participare, 35 euro, include mapa cu documentele colocviului, masa festivă, alte cheltuieli de protocol, publicarea Actelor colocviului.
 • Cheltuielile de deplasare şi cazare le revin participanţilor.
Calendarul colocviului
 • expedierea talonului de înscriere (după modelul de mai jos): 12 aprilie 2013
 • stabilirea şi difuzarea listei finale de propuneri acceptate spre comunicare: 16 aprilie 2013
 • expedierea comunicărilor propuse spre publicare de către participanţi: 15 iunie 2013
 • publicarea comunicărilor avizate de către comitetul ştiinţific al revistei: iulie 2014.
Talon de înscriere
 • nume & prenume:
 • titlu ştiinţific & grad didactic:
 • afiliere:
 • domenii de interes:
 • publicaţii reprezentative (max. 3):
 • adresă e-mail:
 • telefon:
 • adresă poştală:
 • titlul lucrării:
 • secţiunea:
 • 5 cuvinte-cheie (în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională):
 • rezumat (în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională).

Vă rugăm să expediaţi talonul de înscriere la una dintre următoarele adrese:

 • Lector univ.dr. Cristina Cîrtiţă Buzoianu – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Lector univ.dr. Nicoleta Popa Blanariu – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Lector univ. dr. Adrian Jicu – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Asist. univ.dr. Florinela Floria – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Asist. univ. dr. Petronela Savin –Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comitetul de organizare:

 • Prof. univ. dr. Vasile Spiridon
 • Conf. univ. dr. Constanţa Dumitriu
 • Conf. univ.dr. Gabriel Mardare
 • Conf. univ. dr. Ioan Dănilă
 • Conf. univ. dr. Ecaterina Creţu
 • Lector univ. dr. Brânduşa Amălăncei
 • Lector univ.dr. Cristina Cîrtiţă Buzoianu
 • Lector univ. dr. Luminiţa Drugă
 • Lector univ. dr. Adrian Jicu
 • Lector univ. dr. Monica Pătruţ
 • Lector univ. dr. Amalia Petrovici
 • Lector univ. dr. Raluca Galiţa
 • Lector univ. dr. Mihaela Hriban
 • Lector univ. dr. Alin Popa
 • Asist.univ. dr. Florinela Floria
 • Asist. univ. dr. Petronela Savin
 • Prep. univ. Ana-Maria Venţa


Coordonator

 • Lector univ. dr. Nicoleta Popa Blanariu

 

A 13-a ediție a Zilelor Francofoniei

În anul 2013, Facultatea de Litere a Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău sărbatorește a 13 - a ediție a Zilelor Francofoniei, miercuri, 10 aprilie, ora 10, în sala C4. Născute odată cu noul mileniu, manifestările științifice dedicate culturii francofone și limbii franceze au devenit o tradiție care îi reunește, an de an, pe studenții, universitarii și, în general, pe francofilii băcăuani. Ca de fiecare dată, numeroase activități sunt propuse (dezbateri, piese de teatru, concursuri), toate sub semnul celebrarii limbii lui Molière. Cele mai bune contributii vor fi premiate.

Citește mai departe...

Concurs pentru mascota universităţii

Ai idei? Eşti talentat la desen?

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă o bursă pentru realizarea grafică a mascotei!

Condiţii:
 • denumirea sa conţină acronimul uvab.
 • semnificaţia mascotei trebuie sa facă trimitere la cel puţin unul dintre următoarele concepte: dinamism, egalitate, înţelepciune, putere, tinereţe, transparenţă.
 • specificaţii tehnice: dimensiune: 297x420 cm (a3), rezoluţie: 300dpi.
 • animalul, persoana, obiectul desenat trebuie să aibă abilitatea de a se mişca.
 • trimite-ne propunerea ta pentru mascotă, în format pdf sau jpeg, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  sau imprimată, la sediul ligii studenţeşti (corp b, parter, bp 16) până miercuri, 24 aprilie 2013, ora 11:00
 • câştigătorul bursei va fi anunţat joi, 25 aprilie 2013, la ora 16:00.

Euro 200

În baza Legii 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, a Normelor metodologice de aplicare 1294/2004, modificate şi completate prin H.G. nr. 403/2006, H.G. 123/06.02.2008, H.G. nr. 198/2010, HG 1170/25.11.2011 și HG 645/27.06.2012 studenţii cu vârsta până în 26 de ani, ale căror familii realizează venituri brute lunare sub 150 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator tip desktop, conform O.U. nr. 87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008), pot solicita acordarea ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator personal nou.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro şi se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Studenţii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi completează cererea-tip de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator personal nou si anexează următoarele documente:

 • copie a actului de identitate;
 • copii ale certificatelor de naştere sau a actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membrii ai familiei, însoţite de actele doveditoare privind statutul lor – adeverinţe de elev, de student, copii după certificate de deces, copii după hotărâri de divorţ etc.;
 • adeverinţe de venit realizate în luna martie (adeverinţe salariu, adeverinţe de la administraţia financiară privind venitul impozabil sau de la primărie privind impozitul agricol, copii după cupoane de pensie, de ajutor de şomaj) ale membrilor familiei, excepţie fac alocaţiile de stat, alocaţiile familiale complementare, alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, buget personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale;
 • adeverinţă de student cu numărul de credite obţinute în anul anterior depunerii cererii de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator personal nou (excepţie fac studenţii anului I de studii);

Formularele cererilor-tip se ridică, se completează şi se depun împreună cu documente însoţitoare la Rectoratul Universităţii ,,Vasile Alecsandri”din Bacău, în perioada 01 – 21 aprilie 2013.

La depunerea cererii-tip, solicitantul va prezenta şi originalele documentelor care o însoţesc, documente care, după caz, trebuie datate cu luna aprilie. După confruntarea de către primitor a copiilor cu originalele, solicitantul va semna alături de primitor sub menţiunea ,,conform cu originalul’’.

Perioada de înscriere: 01-21 aprilie 2013

Informații suplimentare: Rectorat, corp D, camera D104

Fișiere atașate

Cursuri de pregătire pentru bacalaureatul 2013

Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău organizează pentru elevii de clasa a XII-a cursuri de pregătire pentru bacalaureatul 2013 pentru a veni în sprijinul acestora în vederea pregătirii acestui examen pentru disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română. Cursurile gratuite se adresează liceenilor care doresc să promoveze examenul de bacalaureat, fiind asigurate de profesori de prestiu din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri”din Bacău care vor parcurge programa şi subiectele pentru BAC 2013.

Pentru disciplina Matematică, cursurile se vor desfăşura în fiecare sâmbătă, în perioada 9.03-01.06. 2013, între orele 09-13, în sala BI 30.

Date de contact:

Facultatea de Ştiinţe- telefon: 0234/ 571 012.

Pentru disciplina Limba şi literatura română, cursurile se vor desfăşura în fiecare duminică, în perioada 10.03-30.05.2013, între orele 09-13, în amfiteatrul C2.

Date de contact:

Facultatea de Litere- telefon: 0234/ 588884.

Activităţi integrate în cadrul ciclului de evenimente „Luna Porţilor Deschise”.

În perioada 1-29 aprilie 2013 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin membrii echipei Proiectului de cercetare PCCA Tip 2 Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul reţelei de table interactive ceramice cu sunet integrat (ēno) - ENOTEC şi membrii Departamentului de Consiliere Profesională desfăşoarăactivităţi integrate în cadrul ciclului de evenimente „Luna Porţilor Deschise”.

Oferta educaţională se referă la prezentarea de către specialiştii universităţii a unor lecţii demonstrative din ariile curriculare Matematică, respectiv Ştiinţe şi Tehnologii. Noutatea şi atractivitatea acestor lecţii este asigurată de componenta de interactivitate  a noilor mijloace educaţionale: ENO whiteboards, lecţii online, module de laborator interactive.

Pe durata întregii luni elevii din învăţământul preuniversitar împreună cu profesorii lor sunt aşteptaţi în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în baza unei programări care poate fi realizată la telefon: 0234542411, 129 (prof. univ. dr. Gabriel Lazar), interior 161 (prof. univ. dr. Marius Stamate) sau prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

„Ziua Porţilor Deschise”

Miercuri, 03 aprilie 2013, începând cu ora 10.00, Universitatea Vasile Alecsandri” din Bacău îşi deschide porţile viitorilor absolvenţi de liceu şi tuturor persoanelor interesate de oferta educaţională a universităţii în cadrul evenimentului aflat la cea de-a VI-a ediţie „Ziua Porţilor Deschise”, parte integrantă a proiectului instituţionalLuna Porţílor Deschise”.

În 8 amfiteatre (C1, C2, BI 30, D 225, D 224, D 215, D 323, D 317) ale universității, sunt așteptați să participe un număr de aproximativ 1400 de elevi însoțiți de peste 50 de profesori, atât din liceele bãcãuane, cât și din licee din județele învecinate, care conform programului vor vizita săli de curs, laboratoare, biblioteca universității și vor purta discuții cu studenții și absolvenții universității astfel încât trecerea de la învățământul preuniversitar la cel academic să fie naturală și motivantă.

În același cadru organizatoric, liceenii, cadrele didactice și invitații vor avea ocazia să admire Expoziția cu produsele manufacturate realizate de către studenții universității și elevi ai școlilor partenere prin proiectul inițiat de Departamentul de Consiliere Profesională „Din mâini mici, pentru inimi mari”, ediția a II-a și găzduit în incinta corpului D al universității, la parter.
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal