Anunţ selecţie parteneri

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si ale Ordinului 2548/2009,

Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacau, cu sediul in Calea Marasesti 157, Bacau, 600115, jud Bacau, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea Acordurilor de Parteneriat cu entitati de drept privat, in vederea depunerii a doua cereri de finantare pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Interventie (DMI) 1.2.

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate in Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (DMI) 1.2.
 

Obiectivul general al proiectelor este de extindere a oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior prin extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare.  Proiectele vizeaza totodata consolidarea cooperarii intre mediul universitar si mediul de afaceri pentru o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii.
 

Activitațile care vor face obiectul proiectelor dezvoltate in parteneriat sunt activitați eligibile menționate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, cat si activitațile transversale, adica managementul proiectului, achizițiile publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect:

 1. Dezvoltarea de curriculum, inclusiv dezvoltarea de materiale si instrumente didactice si de invatare;
 2. Realizarea de studii si analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere;
 3. Organizarea de activitati in vederea cresterii accesului la invatamantul superior si o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii (ex: activitati de tipul „zilele portilor deschise”, „zilele carierei” etc);
 4. Introducerea/extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare, management si planificare in invatamantul superior, inclusiv e-learning;
 5. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfectionare pentru persoanele din grupul tinta (cu exceptia grupului tinta „studenti”);
 6. Actiuni pentru extinderea oportunitatilor de invatare si facilitarea accesului la invatamantul superior, inclusiv actiuni inovatoare;
 7. Dezvoltarea si implementarea solutiilor/instrumentelor software pentru imbunatatirea proceselor si activitatilor educationale;
 8. Elaborarea, implementarea si evaluarea de modele de parteneriat si de retele intre universitati,  intreprinderi, centre de cercetare, inclusiv acorduri de colaborare, transfer de informatii, crearea si utilizarea de baze de date, etc.;
 9. Infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, inclusiv retele virtuale, parteneriate si acorduri de cooperare intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare, la nivel regional, national si transnational, inclusiv comunitati de practica pentru dezvoltarea invatamantului superior, promovarea antreprenoriatului;


Partenerul/-ii va/vor participa preponderent in implementarea activitatilor care vizeaza introducerea/extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare, management si planificare in invatamantul superior, respectiv dezvoltarea si implementarea solutiilor software pentru imbunatatirea proceselor si activitatilor educationale.

Profilul partenerilor

Conditii generale de eligibilitate
 • Organizatie cu personalitate juridica din Romania (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, intreprinderi individuale sau echivalent) 
 • Trebuie sa nu se afle in situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor din Ghidul conditii generale;


Conditii specifice

 • Activitate relevanta, dovedita de fisa partenerului, semnata si stampilata de reprezentantul legal al institutiei, in domeniul implementarii de solutii IT.


Partenerii nationali si transnationali vor fi implicati in cel putin in doua din cele trei aspecte prezentate mai jos:

 1. Implementarea proiectului
 2. Furnizare de expertiza, resurse umane si materiale
 3. Finantarea proiectuluiOrganizatiile interesate sa participe la selecție vor depune Fisa Partenerului completata si Scrisoarea de intenție, cu mentiunea: “Pentru selectia de parteneri POSDRU 1.2” la sediul Universitatii “Vasile Alecsandri” Bacau, cu sediul in Calea Marasesti 157, Bacau, 600115, jud Bacau, pana la data de 04.07.2013.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate si selectate de catre comisia de evaluare numita in acest sens de catre managementul universitatii. Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului. Lista finala a partenerilor selectati va fi publicata pe siteul Universitatii “Vasile Alecsandri” Bacau.


Descarcare documente:

Cifrele de școlarizare - Admiterea 2013

Prin hotărârea consiliului de administrație din data de 20.06.2013 au fost aprobate cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2013-2014

Studii universitare de licență

Studii universitare de master

WORKSHOP ON INTERDISCIPLINARY RESEARCH INNOVATION AND COMPETITION

FACULTY OF SCIENCES

DEPARTMENT OF MATHEMATICS, INFORMATICS AND EDUCATIONAL SCIENCES

Invites you at 

GHEORGHE VRĂNCEANU National Conference 2013 SATELLITE EVENT
 
"WORKSHOP ON INTERDISCIPLINARY RESEARCH INNOVATION AND COMPETITION"

Citește mai departe...

Conferinţa Naţională de Matematică şi Informatică “Gheorghe Vrănceanu”, ediţia a VIII-a

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în ziua de 31 mai 2013, Conferinţa Naţională de Matematică şi Informatică “Gheorghe Vrănceanu”, cu participare internaţională.

Citește mai departe...

Colocviul Internaţional PLUMEE 2013

Facultatea de Inginerie a Universității  „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în perioada 22- 25 mai 2013  al treilea Colocviu pluridisciplinar francofon asupra Materialelor, Mediului şi Electronică, PLUMEE  2013,  în colaborare cu ENSIL, Şcoala Naţională Superioară de Inginerie din Limoges, Université de Limoges, ENSCI, Şcoala Naţională Superioară de Ceramică industrială LIMOGES și Institutul Național de Micro-Tehnologie București.

Citește mai departe...

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL DESIGN OPTIMIZATION IN THE MACHINES BUILDING FIELD – OPROTEH-2013” ediţia a X-a.

În perioada 23 - 25 mai 2013, Facultatea de Inginerie, din cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu Primăria Municipiului Bacău, organizează a X-a ediţie a CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE „CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL DESIGN OPTIMIZATION IN THE MACHINES BUILDING FIELD – OPROTEH-2013”.

Deschiderea conferinţei va avea loc joi, 23 mai, începând cu ora 10.00, în Aula Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău. Evenimentul își propune dezvoltarea direcţiilor de cercetare existente în cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, precum şi consolidarea parteneriatului naţional şi internaţional în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării.

Citește mai departe...

Curs festiv 2013

Studenţii Facultăţilor de Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii au deosebita plăcere de a vă invita luni, 20 mai 2013, ora 11:00, la Sala Sporturilor din Complexul Sportiv al Municipiului Bacău pentru a participa la Cursul Festiv al Absolvenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Promoţia 2013.

Citește mai departe...

Candidaturi

Candidaturi pentru funcția de director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului

Lector universitar dr. Camelia Ureche

CV Ureche Camelia - afișat 17.05.2013

Plan managerial Ureche Camelia - afișat 17.05.2013

CV Prisecaru Maria - afișat 21.05.2013

Plan managerial Prisecaru Maria - afișat 21.05.2013

Sesiunea ştiinţifică „Modele pentru un dialog continuu”

Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează vineri, 17 mai 2013, începând cu orele 12.00, cea de-a X-a ediţie a Sesiunii Ştiinţifice a Studenţilor şi Materanzilor „Modele pentru un dialog continuu”. Început în anul 2004, proiectul îşi propune să stimuleze activitatea ştiinţiifică a studenţilor facultăţii şi să îi motiveze în vederea formării lor intelectuale şi profesionale.

Citește mai departe...

International Study Day

Peste 12.000 de studenţi din România studiază în Franţa, Germania, Marea Britanie şi Statele Unite, mulţi dintre ei cu burse generoase oferite de universităţile internaţionale care îi găzduiesc! Cum se poate realiza o asemenea performanţă care vă asigură accesul la cele mai competitive universităţi din lume, cum se construieşte acest succes şi ce beneficii veţi avea în planul dezvoltării profesionale şi personale veţi afla la International Study Day organizat în parteneriat de Comisia Fulbright Româno-Americană, British Council, DAAD şi Campus France, cu sprijinul  Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în data de miercuri 15 mai 2013 în intervalul orar 10:00 – 16:00.

International Study Day vă oferă informaţii detaliate despre programele universitare şi post-universitare din Franţa, Germania şi Statele Unite, despre cerinţele de admitere şi sursele de finanţare, cât şi despre testele de limbă engleză şi franceză necesare în procesul de admitere (IELTS, TOEFL, Cambridge, DELF, DALF). Evenimentul va include prezentări interactive dedicate elevilor de liceu interesaţi de studii în străinătate şi sesiuni de informare pentru  studenţii aflaţi în ani terminali şi absolvenţii de studii universitare interesaţi de doctorate şi masterate în străinătate.

Reprezentanţii mass-media sunt invitaţi miercuri 15 mai 2013 începând cu ora 10:00 în incinta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău – Rectorat (hol), Corp D  -   Calea Mărăşeşti nr.157 pentru a vizita standurile instituţiilor mai sus menţionate şi pentru a discuta cu reprezentanţii acestora.

Toate prezentările vor furniza informaţii detaliate atât despre criteriile de admitere utilizate de universităţile din Franţa, Germania şi Statele Unite, cât şi despre etapele procesului de aplicaţie şi sprijinul financiar oferit candidaţilor internaţionali. În final vom discuta despre studenţii români care au reuşit să atragă admitere şi finanţare şi care ilustrează demersul pe care îl propunem.

Asemenea prezentări au fost organizat anterior la târgul de universităţi Romanian International University Fair – RIUF- ce se desfăşoară anual la Bucureşti, Timişoara, Iaşi şi Cluj, dar şi în mai multe oraşe din ţară în 2012 – Galaţi, Sibiu, Oradea, Petroşani, Craiova, Braşov şi Târgovişte - cu ocazia primei ediţii a International Study Day.  Vă aşteptăm!

 

Comisia Fulbright Româno-Americană, British Council, DAAD şi Campus France, cu sprijinul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal