DUPĂ DOUĂZECI DE ANI DE LA ABSOLVIRE (Utilaj Tehnologic pentru Industria Alimentară – promoția 1996)

În data de 25.11.2016, începând cu ora 12:00, Gruparea „Alumni Vasile Alecsandri” Bacău, din cadrul Societăţii Cultural  - Ştiinţifice „Vasile Alecsandri” Bacău,  a organizat în Aula „Vasile Alecsandri”, din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, revederea de 20 ani de la absolvirea promoției 1996, a Facultății de Inginerie, specializarea Utilaj tehnologic pentru industria alimentară. La acest eveniment au participat absolvenți precum și cadre didactice (în activitate sau pensionari).

Citește mai departe...

ANUNŢ CU PRIVIRE LA INTENŢIA DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 6.13 – 6.14., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 -  Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.IV: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

Citește mai departe...

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor: Șef Serviciu Social, Administrator patrimoniu - administrator de imobile, Tehnician media și Muncitor calificat-instalator instalații termice și sa

Tabelul nominal cu rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din data de 05.12.2016 pentru ocuparea posturilor: Șef Serviciu Social, Administrator patrimoniu - administrator de imobile, Tehnician media și Muncitor calificat-instalator instalații termice și sanitare (.pdf)

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost premiată pentru Proiectul BLISS la Gala Edumanager

Joi, 24 noiembrie 2016, a avut loc la Bucureşti, Gala Edumanager la care au participat peste 130 de reprezentanţi ai instituţiilor de educaţie. Gala a fost precedată de Conferinţa Naţională Management Modern în Educaţie, ce le-a oferit participanţilor informaţii relevante despre aplicaţii şi soluţii de comunicare, destinate instituţiilor de învăţământ universitar şi preuniversitar. Instituţiile de învăţământ au înscris cele mai de succes proiecte din acest an, iar jurizarea a fost realizată de comisii de specialitate, cu competenţe pentru categoriile pe care le evaluează, alături de editorii portalului Edumanager.ro. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost premiată pentru proiectul BLISS înscris în competiţe la secţiunea Schimburi şi proiecte internaţionale, fiind al patrulea an consecutiv când Universitatea se află printre premianţi.

Citește mai departe...

Anunț selecție în vederea ocupării a trei posturi de asistenţi de cercetare ştiinţifică și a unui post de cercetător

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecţie în vederea ocupării a trei posturi de asistenţi de cercetare ştiinţifică și a unui post de cercetător în cadrul contractului de cercetare PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0068 „Tehnologii informatice multiplatformă cu aplicații interactive in limba română pentru terapie logopedică”.
Depunerea dosarelor: până pe data de 07 decembrie 2016, ora 12.00 la Biroul Resurse Umane, sala D119; Afișarea dosarelor admise la selecție până  pe data 8 decembrie, 2016 ora 12.00. Contestații se pot depune până pe data 9 decembrie 2016 ora 12.00 Soluționarea contestațiilor se afișează până pe data 12 decembrie ora 12.00

Detalii privind concursul aici

PREZENTĂRI ȘTIINŢIFICE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE 6,7 decembrie 2016

Facultatea de Ştiinţe organizează în zilele de 6 şi 7 decembrie seria de prezentări ştiinţifice susţinute de domnul profesor Teodor Gabriel Crainic (Université du Québec à Montréal, Canada) în domeniul Transporturilor moderne şi logistica oraşelor inteligente.

Programul prezentărilor:
Marţi, 6 decembrie, ora 11.00, Aula
    Models and methods for City Logistics Planning. Real-world implementations
Miercuri, 7 decembrie, ora 10.00, Aula
    Transport intermodal. Logistica oraşelor

Program

Persoană de contact:
Conf. univ. dr. Cerasela CRIŞAN

 

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar-economist

Tabelul nominal cu rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din data de 05.12.2016 pentru ocuparea postului de administrator financiar-economist poate fi vizualizat aici (.pdf)

INGINERIA – O CARIERĂ DE SUCCES

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității ,,Vasile Alecsandri“ organizează pe 11 noiembrie 2016, începând cu ora 09.00, prima ediție a Workshop-ului educaţional „INGINERIA – O CARIERĂ DE SUCCES”.

Evenimentul are ca obiectiv sensibilizarea tinerilor (elevi, studenţi) în privinţa INGINERIEI ca domeniu de studiu şi activitate profesională pentru un viitor cât mai atractiv, aducerea în prim-plan a noutăților tehnologice, implicarea activă pe un alt nivel  a elevilor, studenţilor, a mediului de afaceri și a autorităților publice locale în „crearea” şi concepţia concretă de repere, popularizarea învăţământului superior, dar şi a activităţilor antreprenoriale.

Program

Persoană de contact:
Decan,
Prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil

Anunț posturi scoase la concurs

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU organizează în data de 05.12.2016 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante (pe perioada nedeterminată):

  • Șef Serviciu Social - un post;
  • Administrator patrimoniu - administrator de imobile - un post în cadrul Serviciului Social;
  • Tehnician media - un post în cadrul Facultății de Litere;
  • Muncitor calificat-instalator instalații termice și sanitare - un post în cadrul Serviciului Tehnic;

Mai multe detalii găsiți aici.

Cursuri de Limba Chineză la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău organizează cursuri de limba chineză în fiecare marţi, de la 16-18, în corpul D, parter, sala DP 18.

Cererile se depun la Registratura Universităţii până pe 15 noimebrie 2016. Taxa de înscriere este de 50 de lei/semestru.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal