Prof. univ. dr. Gheorghe Balint de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a obţinut distincţia „FIEP International Cross of Honour on Physical Education”

Prof. univ. dr. Gheorghe Balint de la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a obţinut distincţia „FIEP International Cross of Honour on Physical Education” în cadrul Congresului Mondial al Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică (FIEP), care a avut loc în Foz do Iguazzu, Brazilia, în perioada 14-18 ianuarie 2017.

Citește mai departe...

ANUNŢ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 6.13 – 6.14., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunţă finalizarea procedurii de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 -  Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.IV: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

Citește mai departe...

Conferințele Bibliotecii Județene „C. Sturdza” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Joi, 26 ianuarie 2017, ora 17:00, va avea loc în Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, prima ediţie a Conferințelor Bibliotecii Județene „C. Sturdza”. Evenimentul deschide seria de conferinţe lunare organizate de Biblioteca Județeană „C. Sturdza”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău.

Citește mai departe...

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ȘI ADMINISTRATIVE – LUNI, 23 IANUARIE 2017

Consiliul de administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a hotărât ca activitatea didactică şi nedidactică să se desfăşoare normal în ziua de 23.01.2017. Astfel, examenele se vor desfăşura conform programării comunicate studenţilor. Decanatele, departamentele şi secretariatele facultăţilor vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura buna desfăşurare a examenelor, iar personalul didactic auxiliar și administrativ îşi va derula activitatea în programul obișnuit.

Conferința „Didactică și metodică în învățământul primar”

Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, în colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău, vă invită vineri, 20 ianuarie 2017, la Conferința „Didactică și metodică în învățământul primar”.

Citește mai departe...

ANUNŢ CU PRIVIRE LA INTENŢIA DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 6.13 – 6.14., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 -  Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.IV: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie

Citește mai departe...

Dezbaterea „Eminescu. Moştenire culturală” organizată la Facultatea de Litere

Împlinirea a 167 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu va fi marcată printr-o dezbatere  în sala de lectură a Bibliotecii Universității „Vasile Alescandri” din Bacău, organizată de centrul de cercetare CETAL și Facultatea de Litere, vineri, 13 ianuarie 2017, începând cu ora 12.

Citește mai departe...

Măsuri condiții meteo 9 și 10 ianuarie 2017

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău nu va întrerupe activitățile didactice în zilele de 9 și 10 ianuarie 2017. Studenții care nu vor putea ajunge la cursuri din cauza condițiilor meteo vor putea recupera, la cerere, activitățile didactice în regim gratuit.

ANUNŢ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 6.13 – 6.14., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunţă finalizarea procedurii de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 -  Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.IV: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

Citește mai departe...

Proiectul „După datina străbună” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (Director, Conf. univ. dr. Costică Lupu), în colaborare cu Şcoala Gimnazială Asău, Bacău, Şcoala Gimnazială „Ion Strat” Gioseni, Grădiniţa cu P.N. Gioseni, Bacău, Şcoala Gimnazială Agăş, Bacău, Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuşi, Bacău şi Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău, Grădiniţa cu P.. Nr. 29, Bacău au realizat în parteneriat Proiectul „După datina străbună”, implementat în perioada aprilie – decembrie 2016.

Citește mai departe...

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal