Procesele-verbale cu rezultatele obținute de către candidați la concursul din data de 03.03.2020

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba practică pentru ocuparea postului de îngrijitoare (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba practică pentru ocuparea postului de muncitor calificat-bucătar (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba practică pentru ocuparea postului de muncitor necalificat (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu-responsabil de mediu (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă pentru ocuparea postului de inginer (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă pentru ocuparea postului de secretar facultate (.pdf)

 

Proces-verbal cu rezultatele obţinute în urma contestaţiei punctajelor de la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de secretar facultate (.pdf)

Conferința „FOREST: PEOPLE, ENVIRONMENT, BUSINESS”

În contextul sărbătorii „LUNA PĂDURII”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, organizează  Conferința intitulată „FOREST: PEOPLE, ENVIRONMENT, BUSINESS”. Evenimentul va avea loc marți, 3 martie 2020, începând cu ora 11:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Citește mai departe...

Măsuri privind atitudinea corectă pentru protejarea sănătății tinerilor din unitățile de învățământ universitar de stat și particulare

Urmare adresei Ministerului Sănătății - Inspecția Sanitară de Stat nr. 2680/28.02.2020, referitoare la respectarea măsurilor privind atitudinea corectă pentru protejarea sănătății tinerilor din unitățile de învățământ universitar de stat și particulare, vă aducem la cunoștință conduita în fața suspiciunii de infecție cu coronavirus COVID 19 și anume:

 - persoanele care vin din zonele afectate China continentală, Coreea de Sud, Japonia, Italia și Iran, etc. (lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă și a celor afectate este disponibilă pe situl https://www.cnscbt.ro/index.php/sfatcalatori/1430-informatii-pentru-calatori-actualizare-24-02-2020/file și se actualizează de câte ori este nevoie) vor completa chestionarul (anexat) după modelul celui utilizat în aeroporturi, cu completarea la rubrica „țara de origine” cu meționarea și a localității de unde vin. Aceste chestionare se completează la sediul Universității/emailul universității, după care conducerea acesteia le va preda Direcției de Sănătate publică a Județului Bacău.

Measures regarding the correct attitude towards the protection of the health of young people in public and private Higher Education Institutions

Ministry of Health

Public Health Directorate of Bacau County

Public Health Control Office No.4630/28.02.2020

For attention of Bacau Public and private Higher education institutions Bacau County

Following the address of the Ministry of Health - State Health Inspection no. 2680/28.02.2020, regarding the compliance with the measures related to the correct attitude towards the protection the health of young people in public and private Higher education institutions, we inform you about the conduct towards the suspected infection with COVID 19 coronavirus, namely:

   - people coming from the affected areas of Mainland China, South Korea, Japan, Italy and Iran, etc. (the list of areas with extended community transmission and those affected is available on the site http://www.cnscbt.ro/index.php/1426-1582534542926-lista-zonelor-cu-transmitere-comunitara-extinsa-covid-19-actualizare-24-02-2020 and updated as often as necessary) shall complete the questionnaire (attached) according to the template used in airports, by filling in the country of origin mentioning also the locality where they come from. These questionnaires are completed at the University headquarters / university email, afterwards the management shall hand them over to the Public Health Directorate of Bacau County.

Mesures concernant l'attitude correcte pour protéger la santé des jeunes dans les universités publiques et privées 

Ministère de la Santé

Direction de la santé publique du Départment de Bacau

Bureau de contrôle de la santé publique No.4630/28.02.2020

À l'attention des Établissements d'enseignement supérieur publics et privés de Bacau Department de Bacau

Après l'adresse du Ministère de la Santé - Inspection Sanitaire de l'État no. 2680/28.02.2020, en ce qui concerne le respect des mesures à propos de l'attitude correcte pour protéger la santé des jeunes dans les universités publiques et privées, nous vous informons sur la conduite de susception de l'infection par le coronavirus COVID 19, à savoir :

   - les personnes venant des zones affectées de Chine continentale, de Corée du Sud, du Japon, d'Italie et d'Iran, etc. (la liste des zones à transmission communautaire étendue et des personnes concernées est disponible sur le site internet : http://www.cnscbt.ro/index.php/1426-1582534542926-lista-zonelor-cu-transmitere-comunitara-extinsa-covid-19-actualizare-24-02-2020 et mise à jour si nécessaire) remplira le questionnaire (ci-joint) selon le modèle utilisé dans les aéroports, avec le pays d'origine en mentionnant aussi la localité d'où ils viennent. Les questionnaires sont remplis à l'Université / adresse e-mail de l'Université, après quoi la direction va les envoyer à la Direction de la santé publique du Département de Bacau.

Atenționare de călătorie Republica Italiană – Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma riscului sanitar produs de apariția unor noi cazuri de infecție cu COVID-19 (coronavirus) concentrate îndeosebi în regiunile Lombardia și Veneto. Informații suplimentare în document (.pdf)

Măsuri de prevenire a infecției cu coronavirus în contextul epidemiologic actual

In scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus (COVID-19) și având în vedere evoluția cazurilor de îmbolnăvire din Italia, în zone unde se află sau călătoresc numeroși cetățeni români, recomandăm populației să respecte urmatoarele 10 elemente comportamentale:

Detalii în document (.pdf)

REZULTATELE FINALE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), se anunță

Citește mai departe...

Măsuri privind situația epidemiologică

În urma situației epidemiologice, din țară și din străinătate, provocată de coronavirus, studenții/ personalul Universității sunt rugați să ia măsurile legale în vigoare și să anunțe Universitatea (telefonic, sau prin e-mail) cu privire la deplasările în zonele afectate și instalarea carantinei.

În urma anunțurilor primite, Universitatea va permite studenților aflați în zonele afectate, sosiți din acestea, sau în carantină, reprogramarea verificărilor/ colocviilor/ examenelor ce se desfășoară în această perioadă, precum și recuperarea activităților didactice, fără taxă de recuperare.

REZULTATELE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), se anunță

Citește mai departe...

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează cursuri gratuite de pregătire pentru Bacalaureat 2020

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, pentru al optulea an consecutiv, cursuri de pregătire gratuite pentru Bacalaureat 2020 destinate elevilor din anii terminali. Pentru a veni în sprijinul acestora, profesori de prestigiu din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău vor parcurge programa şi subiectele pentru disciplinele Limba şi literatura română și Matematică.

Citește mai departe...

ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM” COD SMIS 124981

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), Universitatea anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”, cod 124981, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, pentru următoarele posturi:

Citește mai departe...

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal