Rezultate ale internaționalizării Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău realizate și de studenți

Studentul Garaba Vladislav, de la programul de studii Tehnologia informației, din cadrul Facultății de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a reușit să obțină o notă de excepție, respectiv nota 20, pentru realizarea proiectului de diplomă în cadrul Universitații din Lorena, Facultatea de Științe și Tehnologii, Nancy, Franța. Această notă maximă este rar întâlnită în sistemul francez de notare utilizat în cadrul universităților, fiind acordată doar pentru rezultate excepționale.

Citește mai departe...

ANUNT IMPORTANT

Au fost publicate urmatoarele ghiduri :

- GHID PRIVIND MĂSURILE ORGANIZATORICE ȘI NORMELE DE CONDUITĂ PENTRU EVITAREA INFECTĂRII CU COVID-19 ÎN CAMPUSURILE UNIVERSITĂȚII, ÎNCEPÂND CU 15.05.2020

Consultați ghidul aici

În virtutea noilor reglementări legislative aplicabile pe perioada stării de alertă, vă informăm că se abrogă art.6 (de mai jos) din Ghidul privind măsurile organizatorice și normele de conduită pentru evitarea infectării cu COVID-19 în campusurile universității, începând cu 15.05.2020, R-12-02.

Art. 6 Este interzis accesul în campusuri a persoanelor fizice care suferă de afecțiuni cronice sau locuiesc împreună cu persoane care suferă de astfel de afecțiuni.

- GHID PRIVIND REGULILE ȘI MĂSURILE STABILITE PENTRU CĂMINELE ȘI CANTINA UNIVERSITĂȚII ÎNCEPÂND CU 15.05.2020

Consultați ghidul aici

Anunț concurs public pentru ocuparea postului de Director CSUD

În temeiul art. 11 alin. (6) din H.G. nr. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, pentru mandatul 2020-2024, concurs care se va desfășura în perioada 20 – 24 iulie 2020.

Citește mai departe...

Atenție

IMPORTANT

ACTIVITĂȚILE DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ ȘI ACTIVITĂȚILE DE RELAȚII DIRECTE/CONTACT CU PUBLICUL RĂMÂN, ÎN CONTINUARE, SUSPENDATE 

Începând cu data de 18.05.2020, toate solicitările se transmit exclusiv online, pe următoarele adrese oficiale de contact din cadrul Universității:

 • Rectorat - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Secretariat Facultatea de Inginerie - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Secretariat Facultatea de Litere - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Secretariat Facultatea de Științe - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Secretariat Facultatea de Științe Economice - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
 • Secretariat Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Biroul de Acte de studii - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Serviciul Social - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Biblioteca - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Serviciul Contabilitate - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Biroul de Relații Internaționale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Eliberarea actelor de studii se face exclusiv în baza unei programări prealabile, prin transmiterea unei solicitări pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Informații suplimentare privind eliberarea actelor de studii se pot obține de la Biroul de acte de studii, telefonic 0234 - 542411, interior 139, sau prin e-mail, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Solicitările studenților de cazare, recazare și retragere din cămin, pentru anul universitar 2019–2020, se vor transmite exclusiv online, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Pentru accesul la Bibliotecă în vederea documentării folosind sistemul informatic și pentru împrumutul la domiciliu (atenție! – nu este permisă consultarea cărților și publicațiilor în sălile de lectură) este necesară realizarea unei programări prealabile exclusiv online, prin transmiterea unei solicitări pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Universitatea va actualiza continuu, pe site (www.ub.ro), informațiile privind măsurile suplimentare adoptate.

 

Măsuri speciale luate de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău privind activitățile didactice pentru finalizarea semestrului II al anului universitar 2019-2020

În urma consultării cu studenții și cadrele didactice, precum și în conformitate cu legislația actuală aflată în vigoare, Consiliul de administrație și Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău au elaborat și aprobat un Ghid care să completeze și să modifice, unde este cazul, pe perioada pandemiei COVID-19, regulamentele referitoare la activitatea didactică pentru finalizarea semestrului II al anului universitar 2019-2020, respectiv:

Citește mai departe...

Anunț important

A fost publicat ghidul privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea semestrului II, a anului universitar 2019 – 2020 și finalizarea studiilor în anul universitar 2019 – 2020.

Consultați ghidul aici

ANUNȚ POSTURI VACANTE SCOASE LA CONCURS

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU organizează în data de 20 mai 2020 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante:

 • Inginer de sistem/informatician-în cadrul Serviciului de Informatizare și Comunicații Digitale

Informații detaliate (.pdf)

Tabel cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 20.05.2020

Măsuri privind cazarea în căminele studențești pe perioada suspendării activităților didactice

Având în vedere suspendarea activităților didactice, Serviciul Social propune suspendarea contractelor de închiriere ale studenților care nu mai sunt în cămine. Suspendarea contractelor de închiriere se face începând cu ziua următoare absenței din cămin. Prezența studenților în cămine se face, pe baza listelor de prezență zilnică completate, la portarii fiecărui cămin.

Pentru perioada suspendării contractelor de închiriere, studenții nu achită taxa de cazare. Încetarea suspendării contractelor se face la revenirea în cămin odată cu încetarea suspendării activităților didactice.

ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. II 2019-2020

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de conferențiar universitar și asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României nr. 306 din 15 aprilie 2020, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

Citește mai departe...

Informații admitere 2020

Important

Având în vedere starea de urgență pe care o parcurgem, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu.

În anul 2020, se organizează admitere pentru toate ciclurile de învățământ universitar (licență, master și doctorat), studii de conversie profesională și programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS.

Regimul taxelor (de admitere, de înmatriculare, de studii etc.) rămâne neschimbat.

Modificările și completările care apar la regulamentul de admitere, aprobate de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vor fi comunicate prin mijloace electronice.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal