Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante 26.11.2014

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI" DIN  BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor, conferenţiar şi lector/şef de lucrări, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României nr. 662 din 24 noiembrie 2014, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.
 

Lista candidaților înscriși

Nr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul ingineria mediului şi inginerie mecanică 11

Șef lucrări

Chițimuș Alexandra-Dana

CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale
2

Facultatea de Inginerie

Departamentul ingineria mediului şi inginerie mecanică 12

Șef lucrări

Irimia Oana

CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale
3

Facultatea de Inginerie

Departamentul ingineria mediului şi inginerie mecanică 13

Șef lucrări

Tomozei Claudia Manuela

CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale 
4

Facultatea de Inginerie

Departamentul ingineria mediului şi inginerie mecanică 14

Șef lucrări

Bârsan Narcis

CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale 
5

Facultatea de Inginerie

 

Departamentul ingineria şi managementul sistemelor industriale 9

Șef lucrări

Ciubotariu Vlad Andrei

CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale 
6

Facultatea de Inginerie

Departamentul ingineria şi managementul sistemelor mecanice 7

Conferenţiar universitar

Drob Cătălin

CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale 
7

Facultatea de Litere Departamentul de limba şi literatura română şi știinţe ale comunicării 4

Conferenţiar universitar

Cîrtiță-Buzoianu Cristina

CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale 
8

Facultatea de Ştiinţe Departamentul de matematică, informatică şi știinţele educaţiei 20

Lector universitar

Tomozei Cosmin-Ion

CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale  
9 Facultatea de Ştiinţe Departamentul de matematică, informatică şi știinţele educaţiei 4 Profesor universitar Cojocariu Venera-Mihaela CV
Lista de lucrări
Standarde minimale
10 Facultatea de Ştiinţe Economice Departamentul de marketing şi management 11 Lector universitar Feraru Andreea CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale
 
Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic(.pdf)
Calendarul probelor de concurs (.pdf)
 
REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU
OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE (.pdf)
 
LISTA
posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 662 din 24 noiembrie 2014, Partea a III-a

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică
 • Şef de lucrări, poziţia 11, disciplinele: Ştiinţa solului, Optimizarea exploatării echipamentelor de proces, Metode de analiză şi diagnosticare a calităţii solului, Informatică în ingineria mediului, Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Calitatea şi securitatea mediului, Echipamente şi tehnologii neconvenţionale pentru industrii de proces, Structuri industriale competitive. Tematica postului.
 • Şef de lucrări, poziţia 12, disciplinele: Cerinţe de apă şi calitatea surselor de apă/Gestiunea resurselor de apă, Metode de analiză şi diagnosticare a calităţii apei, Valorificarea superioară a resurselor, Ergonomie, Sisteme moderne de monitorizare a mediului industrial. Tematica postului.
 • Şef de lucrări, poziţia 13, disciplinele: Calitatea aerului, Metode de analiză şi diagnosticare a calităţii aerului, Elaborarea şi evaluarea proiectelor de mediu, Reglementări şi normative de mediu, Metode moderne de monitorizare a proceselor industriale, Dezvoltare durabilă. Tematica postului.
 • Şef de lucrări, poziţia 14, disciplinele: Ape uzate şi nămoluri de epurare, Sisteme de colectare şi transport ape uzate, Valorificarea superioară a resurselor,  Gestionarea deşeurilor, Optimizarea proceselor industriale. Tematica postului.
Departamentul Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale
 • Şef de lucrări, poziţia 9, disciplinele: Proiectarea asistată de calculator, Fabricaţia asistată de calculator, Creativitate tehnică,  Informatică aplicată 2. Tematica postului.

 Departamentul Ingineria şi Managementul Sistemelor Mecanice

 • Conferenţiar universitar, poziţia 7, disciplinele: Management, Management strategic, Management de proiect, Managementul proiectelor complexe, Eficienţa investiţiilor şi a capitalului fix, Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere. Tematica postului.

 

FACULTATEA DE LITERE

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţe ale Comunicării

 • Conferenţiar universitar, poziţia 4, disciplinele: Filosofia spaţiului public, Filosofia comunicării, Deontologia comunicării publice, Etică şi deontologie profesională, Fundamente ale ştiinţelor sociale. Tematica postului.

  

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei

 • Lector universitar,  poziţia  20, disciplinele:  Programare  avansată pe platforma .NET pentru specialiştii în economie, Tehnologii multimedia pentru comunicare online, Algoritmi şi structuri de date, Baze de date, Programare orientată pe obiecte, Operare pe calculator. Tematica postului.
 • Profesor universitar, poziţia 4, disciplinele: Fundamentele pedagogiei, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Teoria şi metodologia instruirii, Pedagogii alternative. Tematica postului.

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Marketing şi Management

 • Lector universitar, poziţia 11, disciplinele: Bazele administrării afacerilor, Etica în afaceri, Management intercultural, Managementul  producţiei  şi  serviciilor, Antreprenoriat , Marketing turistic, Tranzacţii internaţionale şi pieţe de capital, Tehnici de negociere/Comunicare şi negociere comercială. Tematica postului.


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 24.11.2014- 09.01.2015
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 24.01.2015-28.01.2015
 • Afişarea rezultatelor: 29.01.2015
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 29.01.2015-04.02.2015 (ora 1000)
 • Rezolvarea contestaţiilor: 04.02.2015 (ora 1500)
 • Afişarea rezultatelor finale şi validarea de către Senatul Universităţii: 05.02.2015.
 
Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune, la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 109. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.
Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul cu programe de cercetare şi relaţii internaţionale (Calea Mărăşeşti, nr.  157, corp D, etaj  1, camera  117) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău.
 

 Documente ataşate

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal