Activitati in cadrul proiectului POSDRU CRESTEREA CAPACITATII DE INTEGRARE PE PIATA MUNCII A STUDENTILOR SI ABSOLVENTILOR PRIN CONSILIERE SI PLASAMENTE PRACTICE

Proiectul îsi propune, pe de o parte, sa promoveze în mod direct crearea de retele si parteneriate la nivel national si european iar, pe de alta parte, sa asigure o consiliere în cariera adecvata studentilor din grupul tinta în vederea orientarii catre piata muncii a viitorilor absolventi ai studiilor de licenta.
Obiectivul general al proiectului vizeaza consolidarea unui cadru performant de sustinere a studentilor în scopul îmbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa, prin consiliere si organizarea de stagii de practica în companii, inclusiv prin cooperare trans-nationala.  În cadrul acestui proiect Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau va oferi posibilitatea unui numr de 40 de studenti sa efectueze stagii de practica în companii din România (90 ore), în acord cu programul de studii pe care îl urmeaza. Stagiile nationale de practica vor avea loc în perioada noiembrie 2014-octombrie 2015 si se vor efectua sub îndrumarea unor tutori desemnati la nivelul întreprinderilor partenere.  Cei mai buni studenti participanti la activitatea de practica (aproximativ 1 student premiat/ 10 studenti participanti) vor primi premii în valoare de 1000 lei fiecare.
Anunțul privind informarea studenţilor din cadrul Universității "Vasile Alecsandri" din Bacau despre oportunitatea de a efectua stagii de practica în institutii/întreprinderi din România poate fi vizualizat aici.
În cadrul proiectului se vor desfașura si activitați de consiliere si orientare în cariera corelate cu vizite și excursii de studii în cadrul organizațiilor potențial angajatoare, în vederea dezvoltarii personale și profesionale a studenților și facilitatea inserției pe piața forței de munca.
Anunțul privind participarea studenților la activitatea de consiliere și orientare în cariera  și vizite de studii poate fi vizualizat aici.
Participarea la activitatea de consiliere în cariera și vizite de studii (grupuri de 40 de studenți, durata vizitei 3 zile) este deschisa pentru toți studenții Universitații Vasile Alecsandri din Bacau, care sunt înmatriculați la forma de învațamânt cu frecvența, în an de studiu pre-terminal sau terminal (anul II, III sau IV). Înscrierea studenților în grupul ținta se va realiza continuu, pe toata durata de implementare a proiectului, pâna la epuizarea locurilor disponibile (800 locuri pentru UVABc).
Cei mai activi studenți participanți la activitatea de consiliere vor beneficia de premii în valoare de 500 lei (1 din 10 studenți consiliați pot beneficia de premiu). De asemeni pentru un numar de 50 de studenti care au prevazuta in planul de invatamant practica se asigura efectuarea a trei saptamani de practica pe parcursul anului universitar 2014-2015 in intreprinderi din Uniunea Europeana, in functie de cerintele partenerilor transnationali. Costurile aferente practicii internationale vor fi acoperite integral din fondurile proiectului.
Perioada de implementare a Proiectului este de 20 luni. Valoarea totala eligibila a proiectului este 12.413.092 Lei

Proiectul se deruleaza in parteneriat astfel:
 • Beneficiar - liderul de parteneriat – Miscarea Romana pentru Calitate Craiova (MRC)
 • Partener 1 - Univ. Transilvania Brasov
 • Partener 2 - Universitatea Craiova
 • Partener 3 - Universitatea Pitesti
 • Partener 4 - Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacau
 • Partener 5 - AMADEUS Association, Austria
 • Partener 6 -  MAC-Team aisbl, Belgia
 • Partener 7 -  Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
Echipa de implementare a proiectului in cadrul Universitatii “Vasile Alecsandri” din Bacău este formata din:
 • Prof.dr.ing.&ec. Cristea Ion  - Responsabil regional
 • Prof.dr.ing. Carol Schnakovszky – Expert termen lung practica nationala UVABc
 • S.l.dr.ing. Radu Crina - Expert termen lung practica internationala
 • Prof.dr.ing. Nedeff Valentin - Expert termen lung consiliere la UVABc

Pentru informatii suplimentare privind activitatile proiectului accesati pagina web: http://consilieresipractica.rrv.ro/index.php.

Afis practica internationala UVAB

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal