CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI POSDRU REGIOSIM

Miercuri, 9 iulie 2014, ora 11:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău va avea loc Conferinţa de lansare a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/136423 „Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale şi a corelării actuale ale pieţii muncii” (REGIOSIM). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin  Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior” şi va fi implementat în perioada mai 2014-noiembrie 2015. Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, iar parteneri în proiect sunt Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Ascendia Design şi Universitatea Politehnică din Torino.
            Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii în învăţământul superior prin adaptarea programelor de studii pentru domeniul de studii fundamental Ingineria Mediului (IM), cu scopul atingerii standardelor de calitate stabilite la nivel european, în vederea implementării dezvoltării durabile în concordanţă cu strategia de dezvoltare a Regiunii Nord-Est a României şi îmbunătăţirea managementului universitar. Proiectul se adresează unui grup ţintă format din: membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi; personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate; personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare; membri ai partenerilor sociali în educaţie şi studenţi.
            Sunt invitate să participe toate persoanele interesate în tematica proiectului, studenți, cadre didactice, agenți economici, reprezentanți ai instituțiilor publice, specialiști în domeniul protecției mediului.
 
Manager de proiect,
Prof. univ. dr. ing. Gabriel-Octavian LAZĂR
 
afis conf
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal