IN MEMORIAM Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ

Grapa1

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță, cu regret, trecerea la cele veșnice a domnului Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ (1954-2023)

Domnul prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu s-a născut la 08 februarie 1954, în localitatea Fălticeni, județul Suceava.

Primele clase ale ciclului primar le-a urmat la Școala Generală din Liteni și Școala Generală din Găinești (clasele I-II), continuând apoi cu ultimele clase ale ciclului primar și ciclul gimnazial în întregime la Școala Generală nr. 2 din Fălticeni (clasele III-VIII). Studiile liceale, începute la Liceul Teoretic nr. 2 din Fălticeni, județul Suceava (clasele IX-X 1969-1971) le-a finalizat la Liceul „Mihai Eminescu” din Iași (clasele XI-XII, 1971-1973). Urmând traseul educațional ce se impunea pentru un tânăr în continuă formare, a absolvit ca șef de promoție (1976-1979) cursurile Secției de Educație Fizică și Sport din cadrul Institutului Pedagogic din Bacău, iar în 1982 și-a susținut definitivarea în învățământ la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pentru a își întregi studiile universitare, în perioada 1990-1992, domnul prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu a continuat studiile la Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București. În aceeași instituție, a urmat și absolvit, în perioada 1998-2005, studiile de doctorat.

În paralel cu formarea profesională în sistemul educațional, pasiunea pentru sport l-a determinat să se formeze și să se implice ca antrenor de volei la Clubul Sportiv Școlar Bacău (1979-1992), club pe care l-a coordonat și ca Director în perioada 1990 - 1992. În anul 2009 a obținut categoria I ca antrenor de volei. În perioada 1990-2004, a ocupat pe rând funcția de antrenor principal, antrenor secund și director tehnic la echipa de volei masculin a Clubului Sportiv Știința din Bacău. În anul 1992 a intrat in sistemul de învățământ universitar, ca lector la Catedra de Jocuri Sportive, a Facultății de Educație Fizică și Sport din Universitatea din Bacău, poziție pe care a onorat-o cu responsabilitate până în anul 2007, an în care domnul prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu a promovat pe o nouă poziție în ierarhia profesională academică, cea de conferențiar universitar doctor. În anul 2014, ca urmare a concursului pe post, la Departamentul de Educație Fizică și Performanță Sportivă din cadrul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, domnul prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu a obținut titlul de profesor universitar, titlu pe care l-a onorat cu demnitate și respect până la ieșirea din sistemul academic, în anul 2021. Aptitudinile și experiența acumulată anterior i-au permis să devină Șef al Catedrei de Jocuri Sportive (1999-2004), Director al Departamentului pentru Învățământ la Distanță (2004-2006), Decan al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății (2008-2016) și Prorector al Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău (2016-2020).

Prin rezultatele întregii sale activități, domnul prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu și-a pus amprenta personală asupra creșterii prestigiului acestei facultăți, contribuind la promovarea acesteia printre cele mai bune facultăți de profil din România. Activitatea academică l-a solicitat, ca președinte și membru, în diferite comisii de definitivat, de acordare a gradelor didactice I și II în învățământul preuniversitar, comisii de finalizare de studii, comisii de admitere, de doctorat dar și comisii administrative la nivel de universitate. A fost mulți ani membru al Senatului Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, membru al Consiliului de administrație și membru în Consiliul Facultății. De asemenea, activitatea academică de peste 30 de ani a domnului prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu este subliniată și de apartenența la multiple societăți profesionale din domeniu, de implicarea domniei sale, în calitate de coordonator sau membru, în echipa a numeroase proiecte de cercetare-dezvoltare, de publicarea a peste 60 de articole și a 10 cărți de specialitate în domeniul Științei Sportului și Educației Fizice.

S-a stins fulgerător un bun și drag coleg, prieten, mentor pentru studenți și absolvenți!

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Eternă amintire!

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal