Întâlnire de lucru a partenerilor în cadrul proiectului MULTITRACES implementat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Economia circulară este un concept complex care a evoluat în timp trecând de primele sale definiții care vizau doar cei trei R: reutilizare, repararea, renovare. Economia circulară înseamnă utilizarea inteligentă a resurselor naturale prin creșterea duratei de viață a produselor finale, prin valorificarea și reintroducerea în circuitul economic a deșeurilor și produselor secundare rezultate în diferitele cicluri de producție, înseamnă protecția mediului prin creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, prin reducerea spre zero a deșeurilor depozitabile. Economia circulară înseamnă, în fapt, un nou model economic, mai eficient, mai rațional, mai sănătos pentru om și natură.

Pe acestă linie a unui nou concept, integrativ, de a iniția o afacere, luând în considerare toate aspectele prezentate mai sus, a fost gândit și proiectul MULTITRACES-Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models (http://multitraces.ub.ro/).

Formarea antreprenorială teoretică, oferită studenților celor patru universități partenere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – coordonator proiect, Universitatea Politehnică din Torino (Italia), Universitatea din Alicante (Spania) și Universitatea Elenă Internațională (Grecia), prin cursurile online, s-a încheiat și urmează transpunerea în realitate a conceptelor asimilate, prin dezvoltare unor proiecte practice în cadrul societăților comerciale, de asemenea partenere în proiect: Romagria S.R.L. (România), Agrindustria Tecco (Italia), Alfa Wood Group S.A. (Grecia), Comunidad de Regantes de Pliego (Spania). Acesta a fost elementul cheie al întâlnirii partenerilor ce a avut loc în perioada 30-31 august în Drama, Grecia.

Întâlnirea a prilejuit o trecere în revistă a activității desfășurate în cadrul proiectului, dar discuțiile s-au axat în primul rând asupra modului de desfășurare al activității practice, al complexității subiectelor ce urmează să fie dezvoltate de studenți în cadrul proiectelor practice, asupra mentorilor ce urmează să ghideze activitatea studenților. Se prefigurează o paletă largă de subiecte, întreprinderile partenere activând în domenii diferite, ceea ce crește provocările aduse de proiect. Activitatea practică a studenților trebuie să se finalizeze cu proiecte de afacere în beneficiul societăților comerciale și prin care să fie implementate principiile economiei circulare. Până la următoarea întâlnire a partenerilor din luna noiembrie, subiectele proiectelor trebuie să fie definite, societățile comerciale urmând să-și stabilească zonele și de interes ce pot conduce la optimizarea activității lor și la o apropiere mai accentuată de economia circulară.

Proiectul MULTITRACES prin conceptele inovatoare transmise studenților, prin activitatea practică dezvoltată în mediul economic real, contribuie la implementarea economiei circulare.

poza Grecia

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal