Un nou proiect adresat studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău: „Universitatea aproape de tine, soluții TIC online”

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de Beneficiar, anunță deschiderea oficială a proiectului ,,Universitatea aproape de tine, soluții TIC online”, finanțat prin Apelul POC/882/2/4 „Îmbunatățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură”, cod SMIS 149868.

Proiectul va fi implementat în perioada august 2020 – iunie 2021 și este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”. Valoarea totală a proiectului este de 473.881,51 lei, din care valoarea contribuţiei Fondului European de Dezvoltare Regională este de 366.009,00 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 55.977,83 lei, iar contribuţia Beneficiarului este de 51.894,68 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea studenților beneficiari de burse sociale, a sălilor de curs, precum și a cadrelor didactice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației pentru facilitarea procesului de predare/învățare/evaluare în sistem online. Beneficiarii proiectului  sunt 278 de persoane, dintre care 270 de studenţi şi 8 cadre didactice.

Rezultatele proiectului au în vedere următoarele:

  • Prevenirea riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;
  • Asigurarea desfășurării în conditii optime a activităților didactice necesare procesului de predare/învățare/evaluare în sistem online;
  • Asigurarea infrastructurii necesare pentru participarea la cursurile desfășurate online în contextul crizei sanitare generate de virusul SARS- CoV-2;
  • Dotarea a 10 de săli de curs/laborator/aplicații practice/seminar cu echipamente TIC (tablă interactivă, tabletă grafică, camera web conferință, proiector, desktop AIO, router wifi) pentru facilitarea accesului la învățământul online al studenților beneficiari de burse sociale din cadrul Universitatii „VasileAlecsandri”;
  • Achiziționarea a 75 de tablete pentru studenți, 8 laptop-uri pentru cadre didactice și 30 de laptop-uri ce vor fi folosite, în cele 3 laboratoare dotate în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, de către studenții care îndeplinesc criteriile pentru burse sociale.

Prin asigurarea accesului studenților și cadrelor didactice la procesul de predare/învățare/evaluare în sistem online, proiectul va contribui și la atingerea obiectivelor specifice cu privire la educație regăsite atât în Planul Strategic Instituțional, cât și în Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2020.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău dorește să fructifice oportunitatea de finanțare oferită prin prezentul apel de proiecte, pentru a asigura buna desfășurare a cursurilor universitare în sistem online, astfel încât măsurile de limitare a pandemiei cu noul coronavirus să nu afecteze negativ calitatea procesului educațional.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Persoana de contact: 

Manager de proiect                    

Dr.ing. Carmen-Coca Balaban                                            

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal