Proiect transnațional la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: GAME-ED

Proiectul transnațional Erasmus+ GAME-ED - Development of creativity skills by game-based learning methods in adult education, cu durata de implementare de 2 ani (2021-2023), a fost lansat la sfârşitul lunii martie 2021. În acest proiect, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este parteneră alături de Universitatea din Ljubljana (Slovenia) şi trei asociații cu o amplă activitate în domeniul educației adulților din Ungaria (NetCoGame GamefulLiving Research Center) şi Slovenia (Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto), una dintre acestea fiind şi coordonatorul consorțiului: Fontanus Center Ltd. (Ungaria).

Proiectul se înscrie pe axa parteneriatului internațional pentru creativitate, având ca scop principal creşterea calității metodelor didactice utilizate pentru formarea şi dezvoltarea creativității la adulți, dar şi a altor competențe specifice secolului al XXI-lea. Printre obiectivele proiectului se numără cercetarea ştiințifică aprofundată pe tema învățării şi dezvoltării creativității bazate pe joc la adulți, elaborarea de ghiduri şi metodologii pentru formatorii din domeniul educației adulților şi crearea unui joc de societate (board game) axat pe dezvoltarea creativității. Principalul grup țintă al proiectului este reprezentat de formatorii din domeniul educației adulților care au un rol foarte important în contextul actual în ceea ce priveşte integrarea pe piața forței de muncă a tinerilor absolvenți şi nu numai; grupul țintă secundar este reprezentat de adulți, beneficiari ai educației.

Proiectul actual continuă tradiția Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău care, prin proiectele derulate, prin activitatea cadrelor didactice titulare şi asociate, a studenților şi a partenerilor asociați, urmăreşte să dezvolte, în mod continuu, programele de formare inițială şi continuă ale cadrelor didactice, formatorilor şi trainerilor din domenii diverse.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal