ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. I 2020-2021

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de conferențiar universitar, șef de lucrări/lector universitar și asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României nr. 782 din 24 noiembrie 2020, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

 

Lista candidaților înscrișiNr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică 9

Conferenţiar universitar

Alexandra-Dana CHIȚIMUȘ CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
2

Facultatea de Inginerie

Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică 10

Conferenţiar universitar

Florin-Marian NEDEFF CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
3

Facultatea de Inginerie

Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică 18

Asistent universitar

Alecs-Andrei MATEI Nu este cazul
4

Facultatea de Inginerie

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor 14

Şef de lucări

Niciun candidat înscris

-
5

Facultatea de Științe Economice Departamentul Marketing și Management 14

Lector universitar

Mihaela ENACHI

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
6

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Departamentul Educație Fizică și Performanță Sportivă 20

Lector universitar

Nicolae-Lucian VOINEA

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
7 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională 20 Lector universitar Gabriel MAREȘ CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs .pdf

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic .pdf

Calendarul probelor de concurs .pdf

Rezultate posturi didactice (Afișat astăzi, 01 februarie 2021, ora 09:00) .pdf 

Rezultatele finale ale concursurilor (Afișat astăzi, 08 februarie 2021, ora 09:00) .pdf 

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 782 din 24 noiembrie 2020, Partea a III-a

 

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică

 • Conferențiar universitar, poziția 9, disciplinele: Inginerie costieră, Mașini și instalații pentru industrii de proces 3, Știința solului, Resurse naturale, Materii prime și industrii de proces. Tematica postului
 • Conferențiar universitar, poziția 10, disciplinele: Topografie, Tehnologii moderne de măsurare aplicate în fotogrametrie, Amenajări și construcții hidrotehnice, Vibrații și poluare sonoră. Tematica postului
 • Asistent universitar, poziția 18, disciplinele: Știința și ingineria materialelor, Ergonomie, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1. Tematica postului

Energetică și Știința Calculatoarelor

 • Șef de lucrări/Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Structura și organizarea calculatoarelor, Proiectare logică / Analiza și sinteza dispozitivelor numerice, Ingineria programelor/Inginerie software, Inginerie software, Sisteme de recunoaștere a formelor. Tematica postului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul Marketing și Management

 • Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Sisteme și raportări financiare, Fiscalitate, Contabilitate, Proiecte economice, Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Contabilitate de gestiune, Gestiune financiară, Sisteme informatice de gestiune. Tematica postului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Departamentul Educație Fizică și Performanță Sportivă

 • Lector universitar, poziția 20, disciplinele: Evaluare și tehnici de monitorizare a performanței sportive (C,S), Practică în centre de înaltă performanță (P), Metodica predării voleiului în școală (C, LP), Teoria și practica voleiului (LP), Aplicații din jocuri sportive (volei, baschet) în kinetoterapie (LP), Informatizare în educație fizică, sport și kinetoterapie (LP). Tematica postului

Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională

 • Lector universitar, poziția 20, disciplinele: Ocupație și performanță umană (C,S), Comunicare în context profesional și social (C,S), Terapia ocupațională în neuropsihiatria infantilă (C,S), Comunicare și consiliere în educație fizică, sport și kinetoterapie (C,S), Relația terapeut-pacient (terapia centrată pe client) (C,S). Tematica postului

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 24.11.2020-08.01.2021
 • Rezoluţie comisie verificare informaţii din fişa de standarde minimale: 11.01.2021
 • Aviz juridic: 12.01.2021
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 25.01.2021-29.01.2021
 • Afişarea rezultatelor: 01.02.2021 (ora 9)
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 01.02.2021-03.02.2021
 • Rezolvarea contestaţiilor: 04.02.2021-05.02.2021
 • Afişarea rezultatelor finale: 08.02.2021
 • Validarea de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar: 11.02.2021

 

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.30 -16.30. În perioadele cu restricții legale dosarele de concurs pot fi transmise prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu condiția depunerii ulterioare a dosarului de concurs în original.

Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul pentru etica și imaginea universității (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).

  

Documente ataşate

 

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal