ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR-PROFORM” COD SMIS 124981

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”, cod 124981

, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, pentru următorul post:

 

Nr. crt.

Funcția ocupată în proiect

Cod COR

Numărul de luni alocate, / Numărul de ore alocate pe zi, /Numărul de zile pe luna,

Nr. posturi vacante

1.

Responsabil măsuri asistență educațională, sprijin financiar, coordonare elaborare planuri de afaceri

263407 psiholog in specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

8/2/21

(octombrie 2020 – mai 2021)

1

cerințele postului sunt conform capitolului Resurse Umane ale proiectului (pdf)

A.CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

  1. cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție (formular);
  2. Curriculum Vitae, format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează Proiectul și postul vizat de candidat;
  3. copie după documente de identitate conform cu originalul; acte de studii care să susțină pregătirea profesională pentru postul vizat/documente care să ateste experiența în domeniul postului;
  4. declarație de disponibilitate pentru timpul alocat activității din proiect (formular);
  5. declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale care să facă candidatul incompatibil cu postul vizat (formular) / cazier judiciar;
  6. adeverința medicală eliberată de medicul de familie, valabilă în ultimele 6 luni,.

Fiecare dosar de concurs va fi trimis în format electronic (pdf) pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dacă până la data concursului încetează starea de alertă impusă de pandemia de coronavirus, dosarul se va depune și in format letric la camera 19, Corpul C, parter, Sediul S.A.S., în vederea înregistrării lor la Registratura UVAB.

 

B.ETAPELE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Nr. crt.

Data

Activitatea

1.

11.09.2020, ora 14,00

Publicare Anunț de Recrutare și Selecție pe site-ul UVAB

2.

18.09.2020,

oră limită 14,00

Depunerea on line /fizic a dosarelor de candidatură, la sediul SAS UVAB, corpul C, camera 19

3.

01.10.2020, ora 14,00

Evaluarea dosarelor de candidatură depuse

4.

02.10.2020, ora 14,00

Publicarea rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură, pe site-ul UVAB

 5.

05.10.2020, ora 14,00

Etapa de formulare a contestațiilor, în urma publicării rezultatelor evaluării

Contestațiile se depun electronic, în format scanat, semnate de candidat , pe mail-ul SAS UVAB (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 6.

06.10.2020, ora 14,00

Soluționarea contestațiilor și publicarea, pe site-ul UVAB a rezultatelor finale, în urma contestațiilor

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal