IN MEMORIAM ACADEMICIAN PROF. UNIV. EMERIT DR. CONSTANTIN TOMA, DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Comunitatea academică a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău aduce un ultim omagiu Academicianului prof. univ. emerit dr. Constantin Toma de la Facultatea de Biologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Academicianul prof. univ. emerit dr. Constantin Toma a colaborat cu membrii Departamentului de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului de la Facultatea de Științe și a devenit, în anul 2005, Doctor Honoris Causa al Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău.

Prin autoexigență, putere de muncă și pasiune pentru cercetarea științifică în domeniul morfologiei și anatomiei vegetale, Academicianul Constantin Toma a devenit cunoscut și apreciat la nivel național și internațional prin lucrările de o reală valoare științifică, din care amintim 22 monografii şi tratate, peste 408 articole ştiinţifice originale de biologie vegetală publicate în reviste de specialitate în România şi peste 48 de articole publicate în reviste din străinătate.

Deosebita activitate didactică și științifică a Academicianului prof. univ. emerit dr. Constantin Toma a fost încununată de o serie de distincții: Profesor evidenţiat de Ministerul Învățământului (1982), Ordinul ,,Meritul pentru Învăţământ” în gradul de Cavaler oferit de Preşedintele României (2004), Profesor Emeritus al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” (2005), Premiul ,,Emanoil Teodorescu” pentru 4 lucrări (1979, 2000, 2002, 2016), Doctor Honoris Causa al Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău (2005), al Universităţii ,,Vasile Goldiş” din Arad (2008), al Universităţii din Oradea (2009) și al Universităţii ,,Apollonia” din Iaşi (2010).

Academicianul prof. univ. emerit dr. Constantin Toma a întruchipat un tip rar de personalitate în știință, în comunitatea academică, pentru toate seriile de studenți și doctoranzi -  model de înaltă ținută academică și adevărat prieten al tuturor naturaliștilor.

 poza Academician

RESPECT, ADMIRAȚIE, RECUNOȘTINȚĂ

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal