Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție, pentru ocuparea postului vacant în cadrul proiectului POCU/320/6/21, cod SMIS 121221

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță rezultatul final al procesului de recrutare și selecție (07.08.2020, ora 14.00), în cadrul proiectului POCU/320/6/21, cu titlul „Inserţia pe piaţa muncii-vectorul învăţământului terţiar”, Cod SMIS 121221:

 

Nr. crt. Codificare candidat Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție (admis/respins) Funcția ocupată în proiect
1. 12364/27.07.2020 Admis Responsabil 4 stagii de practică, activitatea 4.4.-Partener 3

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal