Rezultatul procesului de recrutare și selecție, pentru ocuparea postului vacant în cadrul proiectului POCU/320/6/21, cod SMIS 121221

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță rezultatul procesului de recrutare și selecție (06.08.2020, ora 14.00), în cadrul proiectului POCU/320/6/21, cu titlul „Inserţia pe piaţa muncii-vectorul învăţământului terţiar”, Cod SMIS 121221, pentru  postul vacant de Responsabil 4 stagii de practică, activitatea 4.4.-Partener 3, în echipa de implementare:

 

Nr. crt. Codificare candidat Punctaj obținut Rezultatul procesului de recrutare și selecție (admis/respins)
1. 12364/27.07.2020 100 Admis

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal