Confirmarea locului obținut în urma concursului de admitere - SESIUNEA IULIE 2020

Candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2020, vor confirma locul la fiecare facultate unde s-au înscris. Informații complete se găsesc pe pagina web a fiecărei facultăți.

Plata taxei de înmatriculare (50 lei) pentru confirmarea locului se poate efectua direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, C.I.F. (CUI) 4278094, sau la sediul facultății alese. În situația achitării taxei prin transfer bancar, vă rugăm să transmiteți prin e-mail, la secretariatul facultății alese, o copie scanată a ordinului de plată.

Documentele necesare pentru confirmarea locului se pot depune și la sediul facultății alese.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal