Tabel cu rezultatul verificării eligibilității candidaturii, pentru procesul de recrutare și selecție, în vederea ocupării postului vacant în cadrul proiectului POCU/320/6/21, cod SMIS 121221

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, anunță

rezultatul verificării eligibilității candidaturii, pentru procesul de recrutare și selecție, în cadrul proiectului POCU/320/6/21, cu titlul „Inserţia pe piaţa muncii-vectorul învăţământului terţiar”, Cod SMIS 121221, pentru postul vacant de Responsabil 4 stagii de practică, activitatea 4.4.-Partener 3, în echipa de implementare:

 

Nr. crt. Codificare candidat Rezultatul verificării dosarului (admis/respins) Observaţii
1. 12364/27.07.2020 Admis -

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal