REZULTATELE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), se anunță

Rezultatul procesului de recrutare și selecție (22.07.2020, ora 14:00) a personalului în cadrul proiectului „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”, cod 124981, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, pentru următoarele posturi:

Nr. crt. Funcția ocupată în proiect/Nr. posturi vacante Codificare candidat/(ADMIS/ RESPINS) Numărul de luni alocate, / Numărul de ore alocate pe lună (perioadă contract)

              Echipa de implementare

1.

Responsabil măsuri asistență educațională, sprijin financiar, coordonare elaborare planuri de afaceri/1

11253/13.07.2020/ADMIS 

      

10/42

(1august 2020 – 27 mai 2021)

2.

Expert evaluare planuri de afaceri/1

11255/13.07.2020/ADMIS

2/84

(1 noiembrie – 31 decembrie 2020)

3.

Expert pilotare ofertă educațională/1

11254/13.07.2020/ADMIS

4/14

(1octombrie 2020-27 ianuarie 2021)

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal