WORKSHOPUL „ȘCOALA MOTIVAȚIONALĂ” – II

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va organiza în data de 14 ianuarie 2020, ora 13:00, în Aula Universității, workshop-ul „Școala motivațională – II”, în cadrul proiectului POCU 121221 „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”.

La eveniment vor participa parteneri sociali din medii publice și private, organizatori de practică din cadrul proiectului: S.C. THERMOENERGY Group S.A. Bacău, ELMET International SRL, S.C. MOTORSTAR S.R.L., S.C. AEROSTAR S.A., Club Sportiv „Știința” din Bacău, Administrația Națională „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă SIRET Bacău, SPINAL CARE DOBRECI S.R.L. Vor fi comunicate de către reprezentanții firmelor impresiile legate de studenții care au participat la stagiile de practică desfășurate în perioada noiembrie-decembrie 2019.

Comunicarea permanentă cu partenerii de practică, viitorii angajatori, are scopul de a stimula motivaţia studenților de a se integra în societate, de a se alătura unui grup social şi profesional care să îi înveţe principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranţa de sine, autocontrolul şi să creeze premise de dezvoltare a carierei, inclusiv sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă. De asemenea, se urmărește reducerea timpului de adaptare la cerinţele pieţei muncii, creşterea nivelului de competitivitate, depăşirea „handicapului” lipsei de experienţă, informarea permanentă asupra tendinţelor manifestate pe piaţa muncii. Se vizează astfel dobândirea de către studenți a unor competenţe pentru care există cerere pe piaţa forţei de muncă, crescând nivelul de angajabilitate pentru grupul-ţintă al proiectului.

Participarea la acest eveniment, alături de studenți și angajatori, a cadrelor didactice va conduce la adaptarea curriculei universitare la cerinţele pieţei forţei de muncă, în vederea facilitării tranziţiei către viața profesională pentru toţi studenţii Universității.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal