ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. II 2019-2020

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de lector universitar/șef lucrări şi asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României nr. 1400 din 26 noiembrie 2019, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

 

Lista candidaților înscrișiNr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie și Management, Mecatronică 12

Asistent universitar

Cosmin-Constantin GRIGORAȘ CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
2

Facultatea de Inginerie

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor 14

Şef de lucări

Niciun candidat înscris

-
3

Facultatea de Științe Economice Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară 9

Lector universitar

Cristina ROȘU

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
4

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Departamentul Educație Fizică și Performanță Sportivă 17

Lector universitar

Carmina-Mihaela VOROVENCI

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
5 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Departamentul Educație Fizică și Performanță Sportivă 18 Lector universitar Mihai-Lucian CIUNTEA CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
6 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Departamentul Educație Fizică și Performanță Sportivă 19 Lector universitar Cristina-Ioana ALEXE CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs .pdf

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic .pdf

Calendarul probelor de concurs .pdf

Rezultatele obținute de candidații înscriși la concurs (.pdf(publicat 31.01.2020, ora 9.00)

Rezultatele finale ale concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial nr. 1400 din 26 noiembrie 2019, Partea a III-a (.pdf(publicat 05.02.2020, ora 9.00)

 

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 1400 din 26 noiembrie 2019, Partea a III-a

 

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Inginerie și Management, Mecatronică

 • Asistent universitar, poziția 12, disciplinele: Rezistența materialelor/ Rezistența materialelor I, Rezistența materialelor II, Mașini unelte, Vibrații mecanice. Tematica postului

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor

 • Șef lucrări, poziția 14, disciplinele: Structura și organizarea calculatoarelor, Proiectare logică/Analiza și sinteza dispozitivelor numerice, Ingineria programelor/Inginerie software, Sisteme de recunoaștere a formelor, Automatizări, Automatizarea proceselor tehnologice, Sisteme inteligente de măsură și control. Tematica postului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară

 • Lector universitar, poziția 9, disciplinele: Finanțe, Finanțe și creditare, Contabilitate aprofundată, Analiza economico-financiară, Audit financiar integrat, Politici și opțiuni contabile, Control financiar, Contabilitatea persoanelor fără scop patrimonial, Standarde de audit și asigurare, Drept profesional. Tematica postului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Departamentul Educație Fizică și Performanță Sportivă

 • Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Metodica antrenamentului pe ramură de sport I (C,Lp), Metodica antrenamentului pe ramură de sport II (C,Lp), Teoria și practica atletismului (Lp), Bazele generale ale gimnasticii (Lp), Istoria educației fizice și sportului (S), Educație fizică (S). Tematica postului
 • Lector universitar, poziția 18, disciplinele: Dopajul în sport-prevenire și combatere (C,Lp), Evaluare și tehnici de monitorizare a performanței sportive (S), Educarea și dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice (S), Metode de cercetare în Știința sportului și educației fizice (S), Educație fizică II (S), Educație fizică (S). Tematica postului
 • Lector universitar, poziția 19, disciplinele: Profilaxia și refacerea în activitatea sportivă (C,S), Echipamente, instalații și aparatură sportivă (C,S), Bazele generale ale atletismului (Lp), Educație fizică (Lp), Metodica predării atletismului în școală (Lp), Teoria și practica atletismului (Lp). Tematica postului

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 26.11.2019-10.01.2020
 • Rezoluţie comisie verificare informaţii din fişa de standarde minimale: 13.01.2020
 • Aviz juridic: 14.01.2020
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 26.01.2020-30.01.2020
 • Afişarea rezultatelor: 31.01.2020 (ora 9)
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 31.01.2020-04.02.2020
 • Rezolvarea contestaţiilor: 05.02.2020
 • Afişarea rezultatelor finale: 05.02.2019
 • Validarea de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar: 06.02.2020

 

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.30 -16.30.

Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul pentru etica și imaginea universității (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).

 

 

Documente ataşate

 

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal