REZULTATELE FINALE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM” (

ÎÎn conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), se anunță

Rezultatul final al evaluării dosarelor depuse de candidați în procesul de recrutare și selecție (din 18.10.2019, ora 14:00) a personalului în cadrul proiectului „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”, cod 124981, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, având în vedere că nu a fost depusă nicio contestație, pentru următoarele posturi, este următorul:

Nr. crt.

Funcția ocupată în proiect/

Nr. posturi vacante

Nume si prenume

ADMIS/

RESPINS

1.

Expert elaborare material didactic – Curs de perfecționare dedicat cadrelor didactice din universitate

Robu Viorel

ADMIS

2.

Expert formator (1 grupă de cadre didactice) – Curs de perfecționare dedicat cadrelor didactice din universitate

Mâță Liliana

ADMIS

3.

Expert campanie conștientizare grup țintă elevi

Mareș Gabriel

ADMIS

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal