Anunț privind cazarea cadrelor didactice care susțin examene de gradul II

În urma solicitărilor de cazare pe perioada examenelor de grad, vă aducem la cunoștință :

 • avem disponibilitatea cazării în Cămin nr 3, str. Spiru Haret, nr 8, pentru perioada 25.08-30.08.2019, camerele sunt cu câte 3 locuri:
 • tariful de cazare, pentru mai puțin de 5 nopți, este de :
  • 35 lei/loc/noapte pentru mai mult de o persoană în cameră;
  • 50 lei/loc/noapte pentru o singură persoană în cameră.
 • tariful de cazare pentru o săptămână este de 100 lei/pers/săpt.
 • cazarea și predarea camerelor se face direct la administratorul căminului, pe baza:
  • cărții de identitate;
  • dovada plății taxei de cazare;
   • candidații cazați sâmbătă/duminică, care nu au achitat prin virament bancar, vor efectua plata taxei de cazare la casierie luni 26.08.2019.
 • plata se poate face direct la Casieria universității din Corpul D- camera 130 (program 8.00-16.00) sau prin virament bancar, în contul RO44TREZ06120F331400XXXX, CUI 4278094.

Pentru orice probleme/situații/informații: 0724273355.

Vă mulțumim pentru solicitare și vă așteptăm!

Șef-serviciu Social,

                                   Ing. ec. Carmen Dumitraș

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal