CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (POCU/90/6.13/6.14/108612)

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ȋn calitate de Lider, ȋmpreună cu partenerul SC Barleta SRL, anunță lansarea proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (POCU/90/6.13/6.14/108612). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14.

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc joi, 23 mai 2019, la ora 12.00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, corp D, Calea Mărășești nr. 157.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea competențelor profesionale și transversale pentru 70 de studenți din învățamântul superior înscriși în cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacău prin: organizarea de stagii de practică; valorificarea parteneriatelor dintre  mediul educațional și angajatori; acces la servicii de consiliere și orientare profesională, în vederea creșterii șanselor de angajare în specializările studiate.

Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităților publice, agenți economici, reprezentanţi ai asociațiilor profesionale, ONG-uri, mass-media, cadre didactice, studenţi şi absolvenţi.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal