REZULTATELE PRIVIND ELIGIBILITATEA CANDIDAȚILOR ÎN CADRUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SM

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura  operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ) și ținând cont de calendarul procesului de recrutare și selecție, se anunță ca fiind eligibile următoarele dosare de candidatură:

Nr. crt. Funcţia ocupată în proiect Nume prenume/admis/respins
Echipa de implementare
1. Expert coordonare activitati consiliere si orientare profesională, UVAB Prof.univ.dr. Venera Mihaela Cojocariu /admis
2. Expert activitati consiliere si orientare profesionala 1, UVAB Psiholog Doina Pascal/admis
3. Expert activitati consiliere si orientare profesionala 2, UVAB Psiholog Daniela Anton/admis
4. Expert evaluare competențe tehnice, UVAB Șef lucr.dr.ing. Elena-Mirela Suceveanu/admis

 

Candidații declarați eligibili se vor prezenta la proba interviului ce va avea loc în data de 27.05.2019 în intervalul orar 9-12, în Bacău, Str. Calea Mărășești nr.157, corp D, Et.1, sala D105.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal